1.

بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

صفحه 7-31
سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری

2.

اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 33-56
امید توکلی کیا؛ حمید بهرامی احمدی

3.

ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی

صفحه 57-76
عبدالرحیم حسینی

4.

تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی

صفحه 77-86
اسمعیل رحیمی نژاد

5.

پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه

صفحه 87-104
محمد روشن؛ امین امیرحسینی

6.

درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی

صفحه 105-123
ابراهیم شفیعی سروستانی

7.

بازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی

صفحه 125-145
محمد ابراهیم شمس ناتری؛ محمد کاظم زارع

8.

نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق

صفحه 147-167
حمیده عبداللهی علی بیگ؛ سیده ندا خاوران

9.

بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر

صفحه 169-192
احسان علی اکبری بابوکانی؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ احسان آهنگری

10.

تاثیرات فقهی ـ اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو

صفحه 193-213
احسان مهرکش؛ احمد عابدی

11.

امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن

صفحه 215-233
سعید نظری توکلی؛ راحله رضایی؛ طه زرگریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب