1.

شناسایی راهبردهای توانمندسازی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران

صفحه 1-34
بی بی مرجان فیاضی؛ محمد حق شناس گرگابی

2.

شناسایی و تدوین ویژگی‎های مناسب برای احراز شایستگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه 35-60
روشنک کاوسی خامنه؛ علی اصغر پورعزت؛ طیبه عباسی

3.

ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان‌های دولتی (مطالعۀ موردی: وزارتخانه‌های ایران)

صفحه 61-84
قاسمعلی جمالی؛ عباس نرگسیان؛ علی پیران نژاد

4.

تبیین تأثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان‌های دولتی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعۀ موردی: شهرداری اهواز)

صفحه 85-106
جیران محمدی؛ مهدی نداف؛ سارا صفریان

5.

تحلیلی بر خط‌مشی راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب:آسیب‌شناسی اجرا با رویکردی فازی

صفحه 107-136
رحمت ا... قلی پور؛ وحید بیگی؛ علی اصغر سعد آبادی

6.

ماتریس توسعۀ منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعۀ منابع انسانی

صفحه 137-168
علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر فانی

7.

تحلیل روایت عدم تطابق در بازار نیروی کار ICT در ایران

صفحه 169-191
غلامعلی طبرسا؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ سمیه قجاوند؛ میثم رجبی نهوجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب