1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

طراحی مدلی برای خط‌‎مشی‌گذاری شبکه‌ای در حوزۀ گردشگری کشور

صفحه 483-502
سامان جهاندیده؛ محمد حسین رحمتی؛ حسن زارعی متین

3.

بررسی رابطۀ بین شهرت سازمانی ادراک‌شده توسط کارکنان و تمایل به ترک خدمت با میانجی‌گری رضایت شغلی

صفحه 503-527
مانی آرمان؛ روح الله نیکخواه کیارمش

4.

بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان

صفحه 529-550
هوشنگ تقی زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس

5.

بررسی پیشایندهای قصد ترک خدمت (مطالعه‌ای در یک بیمارستان دولتی)

صفحه 551-573
مرتضی سلطانی؛ سهیل نجات؛ فرشید خمویی؛ پوریا پسندیده

6.

آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی و شناسایی الزامات تغییر آن در شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

صفحه 575-603
سید محسن علامه؛ محبوبه عسکری باجگرانی

7.

بررسی تأثیر سلامت سازمانی درک‌شده توسط کارکنان بر رفتارهای شهروندی سازمانی

صفحه 605-624
آرزو سهرابی؛ کاظم حسن زاده؛ مرجان فیاضی؛ مهدی بهرام زاده

8.

تأثیر سازوکار‌های انتقال دانش بر اجرای انتقال آن با میانجی توانایی مشارکت، در سازمان‌های آموزشی شهر تهران

صفحه 625-645
حسن رنگریز؛ سرور شیدانی

9.

بررسی رابطۀ میان بهروزی روان‌شناختی و وفاداری کارکنان با تأکید بر نقش فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان یزد)

صفحه 647-666
سید حبیب الله میرغفوری؛ مسعود عطائی قراچه؛ مصطفی گنجی اشکذری؛ آرزو عالی

10.

بررسی تأثیر هوشمندی استراتژیک بر سرمایه‌های انسانی، ساختاری و ارتباطی در صنعت بیمه

صفحه 667-686
حجت‌‎اله وحدتی؛ عبداله ساعدی؛ علی شریعت نژاد

11.

ارزیابی و اولویت‌بندی بیمارستان‌های شهر اصفهان با به‌کارگیری ابزار سروکوال و رویکرد ترکیبی

صفحه 687-708
اکرم ربیعی؛ ایمان نوربخش؛ علی شاه نظری؛ ساسان روشن

12.

طراحی مدلی برای اثربخشی بر بینندگان صداوسیما و جلب رضایت و وفاداری آنان با رویکرد پویایی سیستم (مورد مطالعه: شبکة آموزش سیما)

صفحه 709-733
مهدی خجسته؛ یحیی زارع مهرجردی

13.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-11


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب