1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تحقق عدالت کیفری بین‌المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها

صفحه 1-26
محمد حسین رمضانی قوام ابادی؛ منصور بهمئی

3.

مبانی حقوقی یارانه‌های حزبی

صفحه 27-50
بیژن عباسی؛ مقصود عبادی بشیر

4.

ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین‌الملل

صفحه 51-73
امید ملاکریمی؛ محمود جلالی

5.

واکاوی اصل عدم بی تفاوتی در رویکرد اتحادیۀ آفریقایی

صفحه 75-95
عباسعلی کدخدایی؛ ناصر سرگران؛ مریم عبیدی نیا

6.

نگاهی مفهوم شناختی به تدوین قوانین و تمییز آن از تنقیح

صفحه 97-111
مسلم آقایی طوق

7.

مبانی اقدامات ائتلاف ضدداعش در عراق براساس حقوق مخاصمات مسلحانه

صفحه 113-134
حمید الهویی نظری؛ امیر فامیل زوار جلالی

8.

مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین

صفحه 135-150
محسن اسماعیلی؛ سید احمد حبیب نژاد

9.

مبانی حقوقی مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در اجرای تصمیمات شورای امنیت

صفحه 151-176
مهدی حدادی؛ علی احدی کرنق

10.

دیالکتیک صلح و بربریت: مطالعه و نقد نظریۀ لیبرالی حقوق بین‌الملل

صفحه 177-200
علیرضا ابراهیم گل؛ سیامک کریمی

11.

چرایی و دامنۀ اِعمال سلب اجباری حق براساس نظریۀ اضطرار

صفحه 201-226
احمد مومنی راد؛ آرین پتفت؛ مجتبی ثابتی

12.

تعهد بین‌المللی دولت‌ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در اندیشۀ جان رالز

صفحه 227-241
آزاده السادات طاهری؛ مجید مظلوم

13.

تأملی بر مشروعیت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

صفحه 243-264
سید حسام الدین لسانی؛ مهوش منفرد

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب