1.

نقد و تحلیل انواع وجه فعلی در فارسی

صفحه 1-15
منوچهر اکبری؛ مونا ولی‌پور

2.

جابه‌جایی و تداوم اساطیر در قالب کرامات صوفیان

صفحه 17-36
تیمور مالمیر؛ ناصر محبی

3.

تقابل‎های هم‌جوار؛ عنصری بلاغی و معنی‌ساز در مثنوی

صفحه 37-56
تقی پورنامداریان؛ لاله معرفت

4.

بررسی تشبیهات حوزه‌ای عشق در عبهرالعاشقین روزبهان بقلی

صفحه 57-76
حسین آقاحسینی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ مریم نافلی

5.

بررسی و تحلیل عنوان کتاب‌‌ها و سروده‌های مهدی اخوان ثالث

صفحه 77-92
علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی

6.

رابطة معنایی جمله‌وارة پایه و پیرو در جمله‌های شرطی زبان فارسی

صفحه 93-112
سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آبادی؛ مهری کاظمی

7.

بررسی ناپایداری معماری دورة غزنوی با تکیه بر تاریخ بیهقی

صفحه 113-132
میترا گلچین؛ امیرحسین هاشمی

8.

تحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر براساس شعر هفت تن از شاعران این دوره

صفحه 133-152
ساغر سلمانی نژادمهرآبادی

9.

بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار

صفحه 153-172
الهام سیدان

10.

بررسی واکنش شاعران مکتب بازگشت به پدیدۀ جنگ ایران و روس

صفحه 173-192
رضا قنبری عبدالملکی

11.

بررسی جامعه‌شناسانۀ کاربرد نظام اعتقادی در ادبیّات داستانی کودک و نوجوان (براساس مطالعة موردی آثار هوشنگ مرادی‌کرمانی)

صفحه 193-211
علیرضا محمودی؛ زهرا کیچی

12.

توضیح عبارتی از اسرارالتوحید و نگاهی به مسئلۀ ارتزاق صوفیان

صفحه 213-232
حمیدرضا سلمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب