1.

حرکت جانبی فاعل در عبارت‌های وصفی: رویکردی کمینه‌گرا

صفحه 1-20
مزدک انوشه

2.

عناصر توافق منفی در ترکی آذری

صفحه 21-36
شجاع تفکری رضائی تفکری رضائی؛ نیما عرفانی راد عرفانی راد؛ خسرو غلامعلی زاده

3.

تمایز گواه‌نمایی و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قید‌های زبان فارسی

صفحه 37-56
والی رضایی؛ مژگان نیسانی

4.

تحلیل نشانه-معناشناختی فرایند تشخیص در گفتمان ادبی: مطالعۀ موردی پاچه‌خیزک نوشتۀ صادق چوبک

صفحه 57-76
پانته‌آ نبی‌ئیان؛ حمیدرضا شعیری

5.

رتبه‌بندی واج‌های گفتار فارسی از نظر کارآیی در بازشناسی گوینده

صفحه 77-96
جواد شیخ‌زادگان

6.

تأثیر تعداد واکه بر مساحت فضای واکه‌ا‌‌ی زبان فارسی و مازندرانی: پیش‌بینی کلیدی نظریۀ پراکندگی سازگاریافته

صفحه 97-115
بتول علی‌نژاد

7.

شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

صفحه 117-136
محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف

8.

بیستون؛ دی روز ... ام روز

صفحه 137-156
آژیده مقدم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.