1.

صفحات آغازین

صفحه 150-158

2.

مفهوم ذاتی در حسن و قبح عقلی از دیدگاه علامه طباطبائی

صفحه 159-174
سید محمد علی دیباجی؛ زینب یوسف زاده

3.

بررسی امکان تحقق نفس جزئی قبل از حیات دنیوی با استمداد از نظریۀ وحدت شخصی وجود نزد ملاصدرا

صفحه 175-190
فروغ السادات رحیم پور؛ ابراهیم راستیان

4.

برهان صدیقین صدرایی ابن سینا، تأمّلی در نظر صدرالمتالهین دربارۀ صدیقین بودن برهان سینوی

صفحه 191-202
هما رنجبر؛ داود حسینی

5.

سیر تحول قیاس خلف از ارسطو تا قطب رازی

صفحه 203-220
امین شاه‌وردی

6.

تفسیر صدرالمتألهین از آموزۀ امر بین امرین بر مبنای مسئلۀ وحدت و کثرت

صفحه 221-238
مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ نفیسه اهل سرمدی

7.

ابن‌ابی‌جمهور، مؤسس کلام شیعی اشراقی

صفحه 239-255
طاهره کمالی زاده؛ رضا کوهکن

8.

امکان فلسفۀ تطبیقی بر مبنای راه حل شیانگ لانگ جانگ

صفحه 257-276
احمد لهراسبی؛ سید مصطفی موسوی اعظم

9.

رابطۀ وجود و ماهیت از منظر فارابی، ابن سینا، و بهمنیار

صفحه 277-295
محمود هدایت افزا؛ شاکر لوائی

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-22


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب