1.

تأثیر چهار هفته مصرف امگا3 با منشأ گیاهی (عصارۀ کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال

صفحه 157-168
حسین نظری؛ ضیاء فلاح محمدی؛ شمس الدین رحیمی زاده؛ زینب هوشمندی

2.

تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن‌های PGC-1α وVEGF در عضلۀ قلبی رت‌های نر سالم

صفحه 169-176
مریم شعبانی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ مرجان افغان

3.

تأثیر تمرین استقامتی شنا بر سطح VEGF ریۀ موش‌های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم

صفحه 177-191
شادمهر میردار؛ سیدعیسی مهدی نیا؛ طاهره بیانی

4.

تأثیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی- عروقی و ترکیب بدن در زنان غیرفعال

صفحه 193-206
تکتم شادکام؛ پروانه نظرعلی؛ ناهید بیژه

5.

مقایسۀ اثر دو روش تمرین مقاومتی بر ضخامت عضلۀ سه‌سر بازو و ارتباط آن با قدرت حداکثر در ورزشکاران مبتدی پرورش‌اندام

صفحه 207-219
سلمان نظامی؛ محمد علی سمواتی شریف؛ اسدالله چزانی شراهی

6.

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بر سطوح ایمونوگلوبولین A،G وM پلاسمای مردان چاق و طبیعی

صفحه 221-230
مهدی صفایی؛ حسین مجتهدی؛ فاطمه قربانی؛ نیما قره داغی

7.

مقایسۀ اثر یک دوره تمرینات مقاومتی- پاروزنی با تمرینات پاروزنی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکردی پاروزنان زن نخبۀ دارگون بت

صفحه 231-246
فهیمه اسفرجانی؛ آنیا هوسپیان؛ سید محمد مرندی

8.

اثر حاد و مزمن فعالیت رکاب زدن زیربیشینه همراه با محدودیت جریان خون برBDNF و TNFα سرمی مردان فعال

صفحه 247-262
سعید رحمتی؛ حمید رجبی؛ لطیفه کریمزاده

9.

تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر اینترلوکین- 6 و فاکتور نکروزدهندۀ تومور- آلفا در زنان جوان دارای اضافه وزن

صفحه 263-276
شهرام سهیلی؛ الهام یادگاری همت آبادی؛ نادر شاکری

10.

پاسخ حاد شاخص‌های خستگی به یک جلسه فعالیت ایزومتریک با شدت‌های مختلف با و بدون کاهش جریان خون

صفحه 277-292
خسرو ابراهیم؛ کیوان خرمی پور؛ فریبرز هوانلو؛ پونه دهقان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب