1.

خاستگاه‌های هنر نمایش در هند باستان و نگاهی به نمونه‌های ایرانی آن

صفحه 1-15
علیرضا اسماعیل‌پور

2.

بررسی دیوارنگاره‌های بوم‌پارچه‌ در کلیساهای ایران (مطالعۀ موردی: کلیسای وانک اصفهان، کلیسای مریم اصفهان و کلیسای مریم تبریز)

صفحه 17-32
یاسر حمزوی؛ حسین احمدی؛ رسول وطن دوست

3.

بررسی ساختار و اجزای دفتر توجیهات در عصر صفوی

صفحه 33-50
هوشنگ خسروبیگی؛ الهه محبوب

4.

تداوم حضور و قدرت آل بویه در فارس، پس از انقراض رسمی (بر پایۀ گورنوشته‌ای از سدۀ هفتم هجری مکشوفه در فورگِ داراب)

صفحه 51-63
عمادالدین شیخ‌الحکمایی؛ میرزامحمد حسنی

5.

ملاحظاتی دربارۀ گزارش اولیا چلبی از ایران

صفحه 65-84
رسول عربخانی

6.

تاریخ اجتماعی و اقتصادی شهر خوانسار در عصر قاجار

صفحه 85-104
حسن کریمیان؛ حسین صدیقیان

7.

نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه: جستاری در بازشناسی هویت سارت‌ها از منظر پیوندهای فرهنگی و تمدنی ایران با آسیای مرکزی

صفحه 105-124
جواد مرشدلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب