1.

صفحات آغازین

صفحه 1-6

2.

روش های حل تعارض اخبار در تأویل مختلف الحدیث

صفحه 1-36
فتحیه فتاحی زاده؛ فرشته معتمد لنگرودی

3.

بررسی مکی یا مدنی بودن سورۀ عادیات (با تأکید بر فضای نزول سوره)

صفحه 37-60
قاسم فائز؛ عماد صادقی

4.

نگاهی روان‏ شناختی به کنترل خشم در احادیث رضوی

صفحه 61-88
علیرضا محمدرضایی؛ سعیده ولی نواز جهزدانی

5.

توجیه اعراب قرآن بر اساس زبان وادب عربی

صفحه 89-118
قاسم بستانی؛ نصره باجی

6.

برابرنهادهای واژه «وادی» در دوره‌های تاریخی ترجمه و تفسیر فارسی قرآن

صفحه 119-152
مهران اسماعیلی

7.

کارکرد سیاق در تفسیر روایی اهل بیت(ع)

صفحه 153-172
علی راد؛ محمد خطیبی

8.

کاربرد واژۀ «عشق» در نصوص دینی

صفحه 173-198
محمود هدایت افزا؛ یحیی کبیر

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب