1.

ارزیابی لاین های خالص نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی

صفحه 137-150
مهدی تقی‌زادگان؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد

2.

بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی مستقیم شاخساره بذرالبنج مشبک

صفحه 151-162
بهمن حسینی؛ مهسا امین نژاد

3.

همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد در گوجه فرنگی

صفحه 163-176
مشهید هناره؛ آتیلا دورسون؛ بابک عبدالهی مندولکانی

4.

غربالگری تحمل به سرمای زمستانه 22 رقم تاک در استان ‌کردستان

صفحه 177-190
روح اله کریمی؛ احمد ارشادی؛ فرهاد کرمی

5.

ریزازدیادی ختمی چینی در شرایط درون شیشه ای

صفحه 191-200
فاطمه فیضی؛ موسی موسوی؛ مهر انگیز چهرازی

6.

بررسی تنوع ژنتیکی چهار رقم زیتون از طریق نشانگرهای ریخت شناختی

صفحه 201-214
مهناز نظامیوند چگینی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد رمضانی ملک رودی؛ محمد محسن زاده گلفزانی

7.

غربال ارقام توت فرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکی

صفحه 215-228
فرهاد کرمی؛ منصور غلامی؛ احمد ارشادی؛ عادل سی و سه مرده

8.

ارزیابی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه 14 ژنوتیپ زغال اخته

صفحه 229-242
زهرا هادی؛ علیرضا قنبری

9.

وراثت پذیری صفات عملکردی و مرفولوژیکی همگروه های مرزه رشینگری

صفحه 243-256
قاسم اقلیما؛ جواد هادیان؛ علیرضا مطلبی آذر

10.

بررسی ترکیب‏پذیری و نحوۀ توارث برخی صفات مورفولوژیکی در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیۀ دی‏آلل

صفحه 257-268
حسن عبدی؛ عادل اسد زاده؛ محمد رضا بی همتا

11.

صفحه آغازین

صفحه 1-1

12.

چکیده های فارسی

صفحه 1-10

13.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب