1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

پیش‌بینی وقوع سیلاب با استفاده از نظریۀ مجموعه‌های زبر (مطالعۀ موردی: رودخانۀ هلیل‌رود)

صفحه 499-510
امین حسین‌پور میل‌آغاردان؛ رحیم علی عباسپور؛ فاطمه شیدایی

3.

برآورد خسارت کل اقتصادی ناشی از سونامی محتمل در خلیج چابهار (منطقۀ مکران)

صفحه 511-527
شیما مدنی؛ سعیده خالقی

4.

بررسی تناسب مناطق زیر کشت گندم در ایران با نیاز آبی و عملکرد گندم با رویکرد آب مجازی

صفحه 529-543
تورج نصرآبادی؛ الهام عرب؛ فرزام پوراصغر سنگاچین

5.

آشکارسازی تغییرات اقلیمی با تحلیل آزمون گرافیکی کندال و شاخص‌های خشکسالی (مطالعۀ موردی: حاشیۀ تالاب آق‌گل همدان)

صفحه 545-561
محمدجواد امیری؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمود ذوقی؛ مهدیس سادات

6.

شناسایی گرد و غبار با استفاده از شاخص TIIDI بهبودیافته و به کارگیری داده‌های سنجندۀ مادیس

صفحه 563-572
شیما عطایی؛ علی اکبر آبکار؛ علی محمدزاده

7.

برآورد خسارات ناشی از پدیدۀ ریزگردها بر سلامت افراد در ایران (مطالعۀ موردی: استان‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان)

صفحه 573-587
داوود دانش جعفری؛ حمید آماده؛ شادیه خون سیاوشان

8.

ارزیابی توان اکولوژیکی یاسوج به منظور استقرار کاربری توسعۀ شهری

صفحه 589-612
سید علی جوزی؛ سیده زینب حسینی

9.

ارزیابی زیرساخت‌های سبز شهری به منظور اصلاح تدریجی آن‌ها در سیمای سرزمین تهران

صفحه 613-625
مهسا یزدانپناه؛ احمدرضا یاوری؛ لعبت زبردست؛ سیده آل محمد

10.

طراحی محوطۀ آسایشگاه سالمندان با تأکید بر شاخص‌های منظر شفابخش (مطالعۀ موردی: آسایشگاه سالمندان برکتی بروجرد)

صفحه 627-642
ایمان سعیدی؛ حسن دارابی؛ محسن گودرزی

11.

پالایش خاک‌های آلوده به بنزین در محیط‌های شهری با استفاده از روش واجذبی حرارتی

صفحه 643-652
سعید گیتی پور؛ عماد صنعتی فروش؛ نگار کرامتی؛ پیمان یعقوب زاده؛ مسعود رضایی

12.

بررسی پتانسیل خاک لندفیل ارومیه به‌منزلۀ لاینر جاذب کادمیوم در ساخت لندفیل مهندسی- بهداشتی

صفحه 653-663
فریبا عیسوند؛ بهنام دولتی؛ حسین پیرخراطی؛ کاظم بدو؛ خلیل فرهادی

13.

ارزیابی زیست دسترس‌پذیری، تحرک و فرم‌های شیمیایی فلزات سنگین در رسوبات لایروبی‌شده از تالاب انزلی

صفحه 665-679
پروین برنجکار؛ محسن سعیدی

14.

پالایش و بازیابی روغن‌های آلوده به PCBs به روش شیمیایی (مطالعۀ موردی: نیروگاه بعثت تهران)

صفحه 681-693
فاطمه اکبرپور سراسکان‌رود؛ علیرضا نورپور؛ امیر ناصر ملک قاسمی

15.

ارتقای عملکردی سامانۀ ترکیبی فنتون و الکتروشیمیایی (فرد- فنتون) برای تثبیت بهینۀ لجن مازاد بیولوژیکی و مصرف بهینۀ انرژی

صفحه 695-709
گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ مینا نیلی اردکانی

16.

بررسی آثار ناشی از سرب در محیط‌های آبی و حذف آن از طریق روش انعقاد الکتریکی

صفحه 711-719
تکتم شهریاری

17.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-45


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب