1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

رویکرد شبیه‌سازی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران

صفحه 635-664
حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلایی؛ حسین لطفی

3.

تحلیل بازار مسکن استان تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

صفحه 665-683
علی محمد احمدوند؛ حدیثه خدادادی ابیازنی؛ زینب محمدیانی

4.

ترسیم روابط علت و معلولی در خلال زمان در نقشه استراتژی پویا

صفحه 685-707
مجتبی اکبریان؛ سید اسماعیل نجفی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا توکلی مقدم

5.

مدلی برای حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه، مبتنی بر تئوری امکان با متغیرهای تصمیم فازی

صفحه 709-724
مهناز حسین زاده؛ محمدباقر منهاج؛ عالیه کاظمی

6.

بررسی شرایط حاکم بر مدیریت ریسک عرضه در زنجیرة تأمین صنعت خودرو: نظریه ای برخاسته از داده‌ها

صفحه 725-746
مسعود سیم خواه؛ کامران فیضی؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری

7.

تحلیلی بر یک الگوی ساختاری جدید تلفیقی از الگوهای کارت امتیازی متوازن و بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

صفحه 747-765
محمد شریفی تهرانی؛ جواد یوسفی

8.

توسعة چندین مدل قیمتگذاری در زنجیرة تأمین سبز تحت ریسک با رویکرد نظریة بازی ها

صفحه 767-789
غزاله علامه؛ مریم اسمعیلی؛ ترانه تجویدی

9.

ارائة مدل ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمة ایران با استفاده از نظر خبرگان

صفحه 791-807
هاشم عمرانی؛ رامین قاری زاده بیرق؛ سعید شفیعی کلیبری

10.

مدل سازی اثر تحریم های خارجی بر ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه های طرح و ساخت کشور

صفحه 809-829
محمود گلابچی؛ هادی تلخابی؛ مجید پرچمی جلال؛ محمد میرکاظمی مود

11.

طراحی مدلی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی

صفحه 831-847
علی محقر؛ محمدرضا مهرگان؛ عادل آذر؛ ناصر مطهری فریمانی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب