1.

زمان‎بندی تعمیرات پیشگیرانه (PM) با استفاده از برنامه‎ریزی عدد صحیح و برنامه‌ریزی محدودیتی

صفحه 433-452
مجید اسماعیلیان؛ هاجر بکران

2.

تحلیل حساسیت برای تعیین حاشیۀ امنیت کارایی واحد‌های تصمیم‌گیری در مدل تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعۀ موردی: گروه‌های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ)

صفحه 453-470
سعید اهدائی؛ محمدرضا مهرگان

3.

توسعۀ مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران (پژوهشی پیرامون بانک رفاه)

صفحه 471-490
جعفر رزمی؛ سیدعبدالله حیدریه؛ علی شهابی

4.

شناسایی اولویت های رقابتی و تعیین رابطة آن با مزیت های رقابتی منبع محور (مطالعة موردی: شرکت های مستقر در شهرک صنعتی رشت)

صفحه 491-510
محمد رحیم رمضانیان؛ محسن اکبری؛ محمد اسماعیل زاده

5.

زمان‎بندی مقاوم و پایدار برای محیط کار کارگاهی منعطف با شکست تصادفی ماشین

صفحه 511-534
مصطفی زندیه؛ احسان احمدی

6.

تبیین چارچوبی برای ارزیابی پایداری زنجیرۀ تأمین مواد غذایی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (مورد مطالعه: شرکت‌های منتخب تولیدی فراورده‌های گوشتی استان مازندران)

صفحه 535-554
عبدالحمید صفایی قادیکلائی؛ زهرا غلامرضاتبار دیوکلائی

7.

انتخاب مبادله‎ها به‎کمک مدل مبادله‎ای توسعه‎یافته از تحلیل پوششی داده‎ها

صفحه 555-572
محمدرضا علیرضائی؛ محمدرضا رفیعی ثانی

8.

طراحی چارچوب ارزیابی متوازن براساس رویکرد ترکیبی نمودار علت‎ومعلولی، مدل‎سازی ساختاری تفسیری (ISM) و فرایند تحلیل شبکه‎ای (ANP)

صفحه 573-590
غلامرضا کردستانی؛ مژده قاسمی

9.

طراحی مدل سلسله‎مراتبی برای کاهش ریسک‎های زنجیرۀ تأمین پروژه بر اساس فراترکیب (مورد مطالعه : شرکت گاز استان فارس)

صفحه 591-614
علی محمدی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ محمدباقر احمدی؛ پیام شجاعی

10.

نگاشت ادراکی روابط علّی میان فعالیت‌های مدیریت زنجیرۀ ‌تأمین، توانمندسازها و عملکرد زنجیرۀ ‌تأمین با رویکرد فازی

صفحه 615-634
محمد مدرس یزدی؛ حسین صفری؛ بهنام اژدری

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب