1.

طراحی نقشۀ استراتژی برای شرکت‌های تولیدی با استفاده از شاخص‌های مهم عملکرد کارت امتیازی متوازن و روش DEMATEL (مطالعۀ موردی: شرکت میهن)

صفحه 1-22
سید مجید الهی؛ سارا حسن زاده حسینی؛ مجتبی دادرس؛ نرجس ظفری

2.

طراحی مدل رگرسیون خطی فازی به‌منظور پیش‌بینی انرژی بخش حمل‌و‌نقل مطالعة موردی در ایران

صفحه 23-34
محمد رضا تقی زاده یزدی؛ حامد شکوری گنجوی؛ محمد باقر منهاج؛ محمد رضا مهرگان؛ عالیه کاظمی

3.

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر در مکان‌یابی بنادر خشک به‌منظور ارتقای عملکرد رقابتی خدمات بندری با استفاده از روش DEMATEL-ANP

صفحه 35-54
علی حیدری؛ حسین صفری؛ فاطمه نریمانی

4.

ارزیابی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ایران: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

صفحه 55-74
محمد زارعی محمودآبادی؛ محمدحسین طحاری مهرجردی؛ علیرضا مهدویان

5.

تأثیر سرمایه اجتماعی در روابط خریدار-تأمین‌کننده در شرکت‌های تولیدی (مطالعه موردی: شرکت‌های استان قزوین)

صفحه 75-96
صفر فضلی؛ محسن هوشنگی

6.

ارائه روش حل دقیق برای بهبود پایایی سیستم‌های k ازn در مسئله تخصیص مازاد با انتخاب راهبرد مازاد

صفحه 97-110
سید محمود قاضی میرسعید؛ امیرعباس نجفی؛ حمید شهریاری

7.

مدل‌سازی عملکرد شغلی با استفاده از سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی( مطالعه موردی: شرکت گاز استان گیلان)

صفحه 111-136
محمود مرادی؛ بهناز زنجانی؛ علی جمالی

8.

توسعۀ سیاست جدید وارانتی PRW برای برآورد هزینه‌ها

صفحه 137-150
مهدی نصراللهی؛ عزت ا... اصغری زاده؛ احمد جعفر نژاد؛ محمد علی صنیعی منفرد

9.

مدل ریاضی انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص سفارش در زنجیرة تأمین با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی

صفحه 151-180
مجید هوشمندی ماهر؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت

10.

رتبه‌بندی گروهی واحدهای بانکی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

صفحه 181-196
منصور مومنی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ سید مصطفی رضوی؛ کیخسرو یاکیده

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب