1.

نشانه‌شناسی تجربه‌های دینی در متون نثر عرفانی

صفحه 1-20
تیمور مالمیر؛ هادی دهقانی یزدلی

2.

نقد و تحلیل نظریّۀ ولایت عرفانی از منظر شیخ احمد سِرهِندی

صفحه 21-40
مهدی شریفیان؛ میثم احمدی

3.

یک ممدوح ناشناختۀ خاقانی و نکته‌ای مهمّ دربارۀ نسخۀ لندن

صفحه 41-60
محمد رضا ترکی

4.

تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

صفحه 61-80
علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری

5.

نکته‌ای چند دربارۀ تحوّل شکلی و معنایی ساقی‌نامه‌ها (با تأکید بر تذکرۀ میخانه)

صفحه 81-99
سیّد مرتضی میرهاشمی

6.

کمینه‌‌گرایی در خرده‌‌حکایت‌‌های تذکرةالأولیا: استراتژی زیبایی‌شناختی

صفحه 101-113
ابراهیم سلیمی‌کوچی؛ نیکو قاسمی اصفهانی

7.

قصیده‌ای از ابوالمعالی نصراالله منشی

صفحه 115-124
امید سُروری

8.

بررسی نقشِ گونه‌های ایهام در تکثّر معانی واژگان دیوان همام تبریزی

صفحه 125-142
فاضل عبّاس‌زاده

9.

ویژگی‌های زبانی شعر سهراب سپهری

صفحه 145-161
جواد صمدی پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.