1.

ارائۀ مدلی برای بهبود عملکرد مالی سازمان، با تأکید بر نقش "ترکیب منابع انسانی" و "ثبات مدیریت"

صفحه 199-218
طاهر روشندل اربطانی؛ مسلم شیروانی ناغانی

2.

ارزیابی مالیات عملکرد شرکت‌ها و تحلیل روندهای مالیاتی با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

صفحه 219-238
بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ وحیده قانونی شیشوان

3.

بررسی مقایسه‌ای بین مدل ترکیبی سیستم ژنتیک فازی ـ عصبی خودسازمانده و مدل خطی در پیش‌بینی قیمت توافقی قراردادهای آتی سکۀ طلا

صفحه 239-258
شهاب الدین شمس؛ مرضیه ناجی زواره

4.

ارزیابی صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک برگزیدۀ موجود در بازار سرمایۀ ایران با روشی‌ ترکیبی‌ از TOPSIS ، VIKOR و تکنیک مشابهت

صفحه 259-282
محمدرضا صادقی مقدم؛ رضا علی بخشی؛ الهام خلیلی

5.

تأثیر شاخص‌های هزینۀ نظارت بازار بر قوانین حد نوسان قیمت

صفحه 283-300
ابراهیم عباسی؛ محمدرضا رستمی؛ زیبا شاهمرادی

6.

ارائۀ الگویی مناسب به منظور تعیین شرکت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری (مطالعۀ موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فعال در صنایع شیمیایی)

صفحه 301-324
عباس عباسی؛ علی محمدی؛ ایمان استعجاب

7.

کاربرد رویکرد بهینه‌سازی استوار در تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر‌ها

صفحه 325-340
سعید فلاح پور؛ فرید تندنویس

8.

الگوی مدیریت چالش‌های سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم

صفحه 341-356
حسین قضاوی خوراسگانی؛ محمدحسن محمدی

9.

سطح افشا و عوامل تعیین‌کنندةآن در بانک‌ها با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی و محوریت اسلامی

صفحه 357-376
غلامرضا کرمی؛ فریده صدیقی خویدک

10.

تأثیر انحراف از وجه نقد بهینه مورد انتظار بر بازده آتی سهام

صفحه 377-392
مهدی مشکی میاوقی؛ فرزاد ممی زاده

11.

ارزیابی شرکت سهامی بیمة ایران با استفاده از نسبت‌های مالی و مدل‌سازی ریاضی

صفحه 393-414
محمدرضا مهرگان؛ حسین صفری؛ عبدالحسین جعفرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب