1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

رابطۀ بین‌دوره‌ای ریسک و بازده با استفاده از همبستگی‌های شرطی پویا و تغییرات زمانی بتا

صفحه 1-20
حجت الله باقرزاده؛ علی اصغر سالم

3.

بررسی رفتار معاملاتی و عملکرد معاملاتی انواع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 21-38
احمد بدری؛ بهاره عزآبادی

4.

تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مالی بر تجدید ارائۀ صورت‎های مالی شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 39-58
یحیی حساس یگانه؛ سمیه تقی زاده

5.

تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک

صفحه 59-82
مجتبی رستمی نوروزآباد؛ عبدالناصر شجاعی؛ محسن خضری؛ سامان رحمانی نوروزآباد

6.

انحراف مقطعی در عدم تقارن زمانی جریان‌های نقد عملیاتی و تأثیر آن بر محافظه‌کاری شرطی

صفحه 83-102
سید حسین سجادی؛ محسن رشیدی باغی؛ جواد نیک کار

7.

بررسی واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به رویدادهای ناگهانی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 103-122
سعید سعیدا اردکانی؛ آی ناز بهلکه؛ نگار میرزاد؛ طاهره السادات توسلی

8.

طراحی بهینۀ اوراق بهادارسازی در رابطه کارفرما-کارگزار براساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطرۀ اخلاقی

صفحه 123-140
عزت اله عباسیان؛ محسن ابراهیمی؛ الهام فرزانگان

9.

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه‌ سازی شده

صفحه 141-158
سعید قدوسی؛ رضا تهرانی؛ مهدی بشیری

10.

پیش بینی سقوط بازار سهام با استفاده از شبکه های عصبی نگاشت خود سازمان ده

صفحه 159-178
آرش محمد علی زاده؛ رضا راعی؛ شاپور محمدی

11.

بررسی اثرهای ساختار هیئت‎مدیره بر محدودیت در تأمین مالی شرکت های پذیرفته‎شدۀ بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 179-198
غلامحسین مهدوی؛ غلامرضا رضایی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب