1.

شناخت سیال در کودکان؛ سازه ای یکپارچه یا متمایز اما به هم مرتبط؟

صفحه 1-17

2.

روابط معلم با دانش آموز و درگیری در مدرسه: نقش میانجی گر نیازهای اساسی روانشناختی

صفحه 19-40

3.

تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی

صفحه 41-58

4.

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش های ناکارآمد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی

صفحه 59-72

5.

حافظه شرح حال و کارکردهای اجرایی در افراد HIV مثبت و خانواده این بیماران

صفحه 73-89

6.

اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر خود ـ تنظیمی و مؤلفه‌های آن در نوجوانان

صفحه 91-102

7.

اختلال حافظه کاری در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (زیر گروه RR-MS) با ناتوانی کم و ارتباط آن با افسردگی و شدت خستگی

صفحه 103-112

8.

اثربخشی آموزش یکپارچگی حسی خانواده محور بر هماهنگی حرکتی کودکان 5-8 ساله با نشانگان داون

صفحه 113-123

9.

بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و احساس معنا در زندگی با کیفیت زندگی

صفحه 125-136

10.

تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روانشناختی مادر و وزن نوزاد

صفحه 137-154

11.

انعطاف پذیری شناختی و کنترل عواطف مادران دانش آموزان پسر نابینا

صفحه 155-165

12.

مقایسه کیفیت خواب و فرسودگی شغلی در کارمندان نوبت‏کار و روزکار شرکت پتروشیمی

صفحه 197-216


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب