1.

مؤلفه‌های سلامت روانی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی

صفحه 1-17

2.

بررسی تطبیقی تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و هنری ژیرو با نظر به کاربرد آن برای اصلاح نظام تربیت معلم

صفحه 19-38

3.

اولویت‌بندی اهداف، سلامت روانی و باورهای غیرمنطقی دانشجویان

صفحه 39-53

4.

وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌ روانشناسی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا

صفحه 55-70

5.

ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد

صفحه 71-94

6.

ساخت و اعتبار‌یابی مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار

صفحه 95-110

7.

اثربخشی روش درمانی پاسخ محور بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و تنیدگی والدینی آنها

صفحه 111-125

8.

بافت مدرسه، هویت و رفتارهای مشکل‎آفرین در اوائل نوجوانی

صفحه 173-190

9.

کارآیی آموزش حل مساله اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی: اصلاح رفتار با رویکرد شناختی

صفحه 213-228

10.

پیش بینی رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش آموزان

صفحه 191-202

11.

مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان

صفحه 203-211


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب