1.

مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم پیت نیشکر عمل‌آوری‌شده با بخار آب تحت فشار توسط قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان

صفحه 297-308
فاطمه شاکرمی؛ مرتضی چاجی؛ موسی اسلامی؛ طاهره محمدآبادی؛ محمد بوجارپور

2.

مطالعة تأثیرات استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیرة مرغان تخم‌گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و لیپیدهای سرم

صفحه 309-316
امید وثوق شریفی؛ سید داود شریفی؛ اکبر یعقوبفر؛ قدرت الله میرزاده؛ فیروز عسکری

3.

مطالعة آناتومی سرویکس گوسفند و تأثیر آن بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون سرویکس

صفحه 317-325
کوروش صوفیه؛ حامد رضایی؛ حمید کهرام

4.

تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در خروس‌های بالغ لگهورن سکوم‌برداری‌شده

صفحه 327-334
حسین جانمحمدی؛ حسن نصیری‌مقدم؛ ابوالقاسم گلیان؛ جواد پور رضا؛ محسن دانش مسگران

5.

اثر افزودن سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق‌کنندة منی بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد-ذوب

صفحه 335-342
فردین فرهادی؛ ارمین توحیدی؛ ملک شاکری

6.

تأثیر تغذیة پیوگلیتازون بر تخمک‌ریزی و برخی بیماری‌های پس از زایش در گاوهای هولشتن

صفحه 343-351
علیرضا یوسفی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع شحنه؛ محمد جواد ضمیری؛ فاطمه غازیانی؛ علی رضایی رودباری

7.

بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد، کیفیت گوشت و رودة بلدرچین‌های گوشتی

صفحه 353-361
شیما حاجی پورده بالایی؛ محسن افشارمنش؛ مسعود سامی؛ حجت الله خباززاده

8.

تأثیر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی

صفحه 363-374
محمد ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

9.

بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ

صفحه 375-384
فاطمه اصغرزاده؛ محمد حسن فتحی؛ محمد علی بهدانی

10.

اثر سطوح مختلف کود مرغی عمل‌آوری‌شده بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، عملکرد و متابولیت‌های شکمبه و خون بره‌های نر مغانی

صفحه 385-392
ایوب عزیزی شترخفت؛ حسن فضائلی؛ نادر پاپی؛ جواد رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب