1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی "سخنران میهمان" (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

صفحه 389-406
زهرا آراستی؛ هومان حیدری؛ محمدحسن مبارکی

3.

بررسی تأثیر هوش عاطفی بر شایستگی‌های کارآفرینانة دانشجویان رشته‌های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

صفحه 407-425
محمد بادسار؛ روح الله رضایی؛ نفیسه صلاحی مقدم

4.

تأثیر توانمندی ‌‌روان‌شناختی بر ایفای نقش‌های کارآفرینی سازمانی در ایران و دانمارک (شواهدی مبتنی بر نتایج داده‌های دید‌بان جهانی 2011)

صفحه 427-445
محمدرضا زالی؛ سحر رجایی؛ محمدحسین معزالدین؛ سپیده قطبی

5.

پدیدارشناسی تجربیات و ادراکات کارآفرینان از پدیدة کارآفرینی: یک مطالعة کیفی

صفحه 447-465
یوسف ادیب؛ فاطمه مردان اربط

6.

تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

صفحه 467-486
آصف کریمی؛ شهریار بوذرجمهری

7.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فرایند نوآوری سیستماتیک در توسعة محصول جدید در شرکت‌های کارآفرین فعال در حوزة زیست فناوری غذایی

صفحه 487-507
آمنه کنعانی؛ محمدرضا میگون پوری

8.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های زمینه‌ای بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان کشور، با تأکید بر قومیت دانشجویان

صفحه 509-528
اسداله کردنائیج؛ اسماعیل شاه‌طهماسبی؛ محمد کریمی

9.

بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور و سازه‌های اثرگذار بر آن

صفحه 529-548
مرضیه کشاورز

10.

مدلسازی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی با استفاده از منطق فازی (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

صفحه 549-568
عطا غفاری گیلانده؛ بهنوش افروز

11.

مدل کسب‌‌‌وکار نوآورانة B2C برای شرکت‌های پخش (مطالعة موردی: شرکت گلرنگ‌پخش)

صفحه 569-588
علی مبینی دهکردی؛ مهران رضوانی؛ علی داوری؛ فاطمه فروزان

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.