1.

چگونگی تغییر نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین از مرحلة نوپایی به تثبیت: مورد بررسی بخش صادرات

صفحه 1-19
زهرا آراستی؛ الناز طرزمنی

2.

تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای

صفحه 21-36
وجیه باقرصاد؛ محمدرضا زالی؛ سید مصطفی رضوی؛ سعیده سعید بنادکی

3.

آسیب شناسی فرایند تجاری سازی اختراعات؛ تحلیلی در سه قلمرو مخترع، محیط و اختراع

صفحه 37-55
حبیب زارع؛ مهدی میرجلیلی

4.

طراحی مدل معادلات ساختاری توسعة کارآفرینی سازمانی در تعاونی های توسعة روستایی استان زنجان

صفحه 57-74
روح الله رضایی؛ سیدمحمود حسینی

5.

شناسایی الگوی منابع- روش‌های یادگیری کارآفرینان نوپا

صفحه 75-93
قنبر محمدی الیاسی؛ خدایار ابیلی؛ ندا مثنوی

6.

تأثیر ذهنیت فلسفی بر گرایش‌های کارآفرینی مورد مطالعه: مدیران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

صفحه 95-112
حجت الله مرادی پردنجانی؛ ستار صادقی؛ پریوش جعفری

7.

تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق کارآفرینی گرایی

صفحه 113-129
حسین رضائی دولت آبادی؛ زهرا سادات صانعیان

8.

ارائة چارچوب یادگیری از شکست کارآفرینان کارکشتة ایرانی با نگاهی فرایندی

صفحه 131-149
هادی نوتاش

9.

شناسایی عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد بررسی: دانشکده های کشاورزی دولتی استان تهران

صفحه 151-167
آصف کریمی؛ ‌هادی جوهری

10.

شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم نوآوری تکنولوژیک در حوزه انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر

صفحه 169-184
محمد رضا میگون پوری؛ محمود متوسلی؛ الهه میگون پوری

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.