1.

تحلیل ساختار حقوقی نهادهای خودانتظام در بازار سرمایۀ ایران با مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا

صفحه 149-160
علی انصاری؛ محمد عیسائی تفرشی؛ سید میلاد حسینی

2.

رابطة حقوقی ناشر و سرمایه گذاران در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه

صفحه 161-180
مهدی باقری؛ علی رفیعی مقدم

3.

بررسی صرف ریسک نامتقارن در پرتفوهای ارزشی و رشدی تشکیل‌شده براساس نسبت P/E

صفحه 181-200
محمدرضا پورابراهیمی؛ احمد پویان فر؛ سید محسن موسوی

4.

بررسی ارتباط جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 201-214
سید علی حسینی؛ سید حسین حسینی؛ احسان جعفری باقرآبادی

5.

مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی

صفحه 215-228
محمد رضا رستمی؛ فاطمه حقیقی

6.

بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران

صفحه 229-246
سعید شوال پور؛ الهام اشعری

7.

بررسی توانمندی بازاربینی و اوراق گُزینی در صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک فعال در بازار سرمایۀ ایران

صفحه 247-268
حسین عبده تبریزی؛ بهرنگ اسدی؛ ساسان مظاهری

8.

پیش‌بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان برپایۀ الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 269-288
سعید فلاح پور؛ غلامحسین گل ارضی؛ ناصر فتوره چیان

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب