1.

ارزیابی خشک‌کن‌های کلزا تحت رطوبت‌های مختلف برداشت در استان مازندران

صفحه 1-7
زهرا سادات هاشمی؛ محمدامین آسودار؛ سیدجعفر هاشمی؛ سیدعطاءاله سیادت

2.

تعیین و مقایسه حساسیت ارقام مختلف سیب (منطقه خراسان) به بارهای ضربه‌ای

صفحه 9-17
حسن صدرنیا؛ باقر عمادی

3.

روشی جهت درجه¬بندی خرمای مضافتی با استفاده از پردازش تصویر

صفحه 19-28
حجت رحمانی؛ سیدناصر علوی

4.

بهبود اندازه کلوخه¬ها در عملیات شخم با استفاده از روش شناسی شش سیگما

صفحه 29-35
مجید نامداری؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری

5.

مقایسه پوشش¬های کیتوزان- رس و قارچ¬کش- واکس روی برخی ویژگی¬های کیفی پرتقال تامسون در حین انبارمانی

صفحه 37-45
ابراهیم تقی نژاد کفشگری؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ مازیار فقیه نصیری؛ محمدهادی موحدنژاد

6.

تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون

صفحه 55-64
فخرالدین صالحی؛ سیدمحمدعلی رضوی؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ محمد الهی

7.

فیلم¬های زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولزی اصلاح شده با پلی وینیل الکل و نانوویسکر سلولز: (1) ویژگی¬های ساختاری و خواص مکانیکی

صفحه 55-64
لیلا ابوالقاسمی؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا؛ علی اکبر انتظامی

8.

فیلم¬های زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولزی اصلاح شده با پلی وینیل الکل و نانوویسکر سلولز:(2) ویژگی¬های حرارتی، نفوذپذیری به بخار آب و آب دوستی سطحی

صفحه 65-72
لیلا ابوالقاسمی؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا؛ علی اکبر انتظامی

9.

مقایسه دو روش خشک کردن با هوای داغ و مایکروویو برای تولید برگه موز

صفحه 73-83
لیلا زیرجانی؛ حمید توکلی پور

10.

تشخیص تاثیر روش خشک کردن دو گونه آویشن بر بازدهی اسانس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی

صفحه 85-91
محمدتقی گلمکانی؛ کرامت اله رضائی؛ محمدسعید یارمند

11.

پیش بینی نیروهای وارد بر تیغه خاک ورز قلمی به روش تحلیل ابعادی

صفحه 93-103
سیدعلی حسینی؛ سیدحسین کارپرورفرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب