1.

کاربرد استانداردهای بهینه سازی مصرف آب در استخرهای شهرستان ارومیه

صفحه 5-14
محمد کاشف؛ مصطفی سیادت

2.

تدوین برنامة راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 15-33
گلاله حسینی؛ مهرزاد حمیدی؛ فرشاد تجاری

3.

تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی

صفحه 35-50
یعفوب بدری آذرین؛ میر حسن سید عامری؛ علی ایمانپور

4.

تبیین تفاوت درجة تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده بین فدراسیون های ورزش های تیمی و فدراسیون های ورزش های انفرادی در ایران

صفحه 51-67
اکرم راشد؛ فضل اله زارعپور نصیرآبادی

5.

رابطة بین انگیزش مشارکت، توانمندسازی روانشناختی و تعهد عاطفی کارکنان سازمان تربیت بدنی

صفحه 69-85
علیرضا امیدی؛ سمیه صفری؛ محمدرضا مرادی

6.

اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی

صفحه 87-103
رسول نوروزی سید حسینی

7.

روایی و پایایی مدل تعهد ورزشی در میان دانشجویان ورزشکار

صفحه 105-121
محمد علی میرحسینی؛ فریده هادوی؛ امیر احمد مظفری

8.

نگرش مربیان تیم های ملی ایران نسبت به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش

صفحه 123-141
سردار محمدی؛ بهزاد ایزدی؛ نسیم صالحی

9.

اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

صفحه 143-156
مطهره زمانی؛ عماد حسینی؛ هادی رجایی

10.

ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 157-174
فریبرز ظریفی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب