1.

بررسی تغییرات خصوصیات کمی و کیفی کلزا از طریق تجزیه به عامل‌ها

صفحه 1-12
مریم احمد زاده؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمدرضا احمدی؛ سهیلا طالش ساسانی

2.

بررسی اثر نوسازی کمباین بر کاهش ضایعات گندم کشور

صفحه 13-20
حمید امیرنژاد؛ حامد رفیعی؛ کمال عطایی

3.

تنوع ژنتیکی لاین های جو بدون پوشینه و تجزیه علیت براساس عملکرد دانه و سایر ویژگی‌های زراعی

صفحه 21-34
علیرضا پورمحمد؛ محمد مقدم واحد؛ محمود خسروشاهلی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ احمد یوسفی

4.

بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری ساق سیاه خربزه (Macrophomina phaseolina) با استفاده از جدایه های Pseudomonas fluorescens

صفحه 35-46
عباس خیری؛ حسن رضا اعتباریان؛ علی روستایی؛ غلام خداکرمیان؛ حشمت اله امینیان

5.

شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریز ماهواره در Aegilops crassa بومی ایران

صفحه 47-56
مجتبی رنجبر؛ محمدرضا نقوی؛ عباس علی زالی؛ محمد جعفرآقایی؛ محسن مردی

6.

بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و تولید علوفه در ژنوتیپ های علف گندمی بیابانی به منظور گزینش سازگارترین ژنوتیپ ها به شرایط آبی و دیم اراک

صفحه 57-70
سید علی رضا سیدمحمدی؛ علی اشرف جعفری؛ نسرین السادات سیدمحمدی؛ سید نادر موسویان؛ عصمت سرافراز

7.

پیش بینی فنولوژی گندم پاییزه بر مبنای داده های هواشناسی در سه نمونه اقلیمی ایران

صفحه 71-86
سید فاضل ضیایی ‌اصل؛ علی خلیلی؛ نوذر قهرمان

8.

آزمایش و ارزیابی مزرعه ای عملکرد دروگر برنج تراکتوری جلوسوار و مقایسه آن با دو نوع دروگر تیلری و موتوردار موجود در کشور

صفحه 87-100
رضا طباطبایی کلور

9.

ارزیابی کارایی تولید چغندرقند با برآورد تابع تولید مرزی

صفحه 101-114
علی محمد کیمیاگری؛ آرمان تیموری

10.

تأثیر چند جدایه ایرانی قارچ ((Vuillemin Beauveria bassiana روی شته روسی گندم در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 115-127
علی محمدی پور؛ احمد بغدادی؛ مهران غزونی؛ اسداله میرکریمی؛ نجمه نیک پور

11.

ارزیابی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه

صفحه 129-137
سید باقر محمودی؛ حمید شریفی؛ شهرام خدادادی

12.

بررسی عملکرد تور حشره‌گیری در برآورد جمعیت سن گندم Eurygaster integriceps

صفحه 138-149
عبدالامیر محیسنی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ غلام رضا رجبی؛ محمد سعید مصدق؛ محمد پیرهادی؛ عزت اله نباتی

13.

بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست CHA0 Pseudomonas fluorescens

صفحه 151-161
سمیه مختاری؛ نوازاله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان

14.

بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تغییر یافته با دی اکسیدکربن بالا روی ویژگی های انبارمانی توت فرنگی رقم سلوا Fragaria ananassa cv. Selva))

صفحه 163-176
مهشاد مقومی؛ یونس مستوفی؛ علی رضا طلایی؛ مریم دهستانی؛ ابوالفضل اصغری

15.

بررسی مقاومت ارقام خیار گلخانه ای به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum)

صفحه 177-189
الهام مولوی؛ حشمت اله امینیان؛ حسن رضا اعتباریان؛ داریوش شهریاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب