1.

سنجش کیفیت خدمات ادراک شده مشتریان با رویکرد حس‌گری بازار

صفحه 1-18
بهاره اصانلو؛ سهیلا خدامی

2.

بررسی تأثیر عوامل درگیری خرید بر پذیرش تعمیم برند در محصولات با درگیری کم و زیاد

صفحه 19-34
میراحمد امیرشاهی؛ محمود شیرازی؛ سمانه پارسا

3.

بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیستم خط‌مشی‌گذاری تجاری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 35-54
علی اصغر پور عزت؛ ارین قلی پور؛ مصباح الهدی باقری؛ مهدی نداف

4.

مدل پیش‌بینی رفتار خرید مجدد مشتریان (مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده اینترنت)

صفحه 55-74
محمد تقی تقوی فرد؛ مسرت نعمت؛ محمد علی صنیعی منفرد

5.

بررسی رابطه‌ی بین تصوّر از عناصرمعنابخش برند و شناخت برند، بر اساس مدل ارزش ویژه‌ی برند مبتنی بر مشتری (مطالعه‌ی موردی بانک ملّت)

صفحه 75-92
علی دیواندری؛ محمد حقیقی؛ اشکان الهیاری

6.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت)

صفحه 93-114
عباسعلی رستگار؛ زهره آقامحمدی

7.

ارایه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد برند در صنعت مواد غذایی

صفحه 115-126
شهریار عزیزی؛ منیژه قره¬چه؛ وحید ستار

8.

ارائه مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

صفحه 127-140
محسن نظری؛ امیرحسین قادری عابد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب