1.

تعیین منشاء هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای (PAHs) در منطقة خور موسی با استفاده از نسبت‌های مولکولی

صفحه 1-6
مریم حسناتی؛ احمد سواری؛ یدا نیک‌پور؛ کمال غانمی

2.

کاربرد لجن خشک تصفیه‌خانة فاضلاب به‌عنوان مصالح سنگی در تولید بتن

صفحه 7-14
مسعود جمشیدی؛ امیر جمشیدی؛ ناصر مهردادی

3.

تولید زیست توده و حذف آمونیاک و نیتریت از پساب کارگاه پرورش ماهی به‌وسیلة کشت جلبک سبز سندسموس کوادریکوادا

صفحه 15-28
صفی‌اله حیدری؛ امیدوار فرهادیان؛ نصراله محبوبی صوفیانی

4.

بررسی کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی منابع آب محدودة سیاه‌منصور دزفول

صفحه 29-42
نصراله کلانتری؛ محمد حسین رحیمی؛ فیروزه مطوری

5.

ارزیابی اثر پساب آبزی‌پروری بر جوامع ماکروبنتوز و کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شاخص BMWP

صفحه 43-54
رضوان حاتمی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ عیسی ابراهیمی؛ محمودرضا همامی

6.

بررسی تأﺛﻳر اندازه و شکل پارک‌های شهری بر غنای گونه‌ای پرندگان (مطالعة موردی: پارک‌های اصفهان)

صفحه 55-62
محمود‌رضا همامی؛ آزاده زائری امیرانی

7.

بررسی اهمیت منطقة شکار ممنوع قلعة شاداب در استان خوزستان از دید ذی‌نفعان

صفحه 63-76
محمدرضا اشرف زاده؛ زیبا بتوندی؛ هدی کریمی؛ رضوان سروش نیا

8.

شناسایی گروه گونه‌های اکولوژیک و عوامل محیطی مؤثر بر آنها

صفحه 77-88
زینب جعفریان؛ آمنه کریم‌زاده؛ جمشید قربانی؛ محمد اکبرزاده

9.

بررسی صدمات وارد آمده بر توده در اثر قطع تک‌گزینی و چوب‌کشی زمینی در جنگل‌ ناو اسالم گیلان

صفحه 89-98
فرزام توانکار؛ امیر اسلام بنیاد؛ باریس مجنونیان

10.

بررسی میزان تاب‌آوری محیطی با استفاده از مدل شبکة علیت

صفحه 99-112
اسماعیل صالحی؛ محمدتقی آقابابایی؛ هاجر سرمدی؛ محمدرضا فرزادبهتاش

11.

ارزیابی و تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس

صفحه 113-123
علی زنگی‌آبادی؛ محمود اکبری

12.

ارزیابی زیست محیطی ساختمان‌ها از طریق HQE®؛ نمونة موردی: (آپارتمان سه طبقه مسکونی در منطقة پنج اصفهان)

صفحه 123-134
محمود قلعه نویی

13.

مکان‌یابی مناطق مسکونی در برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری با استفاده از GIS و مدل‌سازی ریاضی انتشار آلودگی هوا

صفحه 135-148
مهرداد هادی‌پور؛ شراره پورابراهیم

14.

بررسی تأثیر هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا در تعیین کارامدترین بخشهای اقتصادی – محیط زیستی، در فرایند توسعة صادرات

صفحه 149-160
نغمه مبرقعی دینان؛ افسانه نعیمی‌فر

15.

بررسی شاخصه‌های مناظر مقدس، نمونة موردی: "سیدان" در استان فارس

صفحه 161-170
هما ایرانی بهبهانی؛ زیبا شیرزاد؛ علی‌اکبر مؤمنی

16.

تعیین سطح پایداری سامانه آب کلان‌شهر تهران

صفحه 171-184
احسان بی‌نیاز؛ محمد‌رضا مثنوی؛ مهرداد نظریها


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب