1.

ارایه یک مدل تصمیم‌گیری بر اساس الگوی سلسله مراتبی برای انتخاب راهبرد ادغام، واگذاری، همکاری مشترک در صنعت خودروسازی

عزت الله اصغری زاده؛ محمد حقیقی؛ مجید بلالی

2.

محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشی

رسول حجی؛ محمد محسن معارف دوست؛ سید بابک ابراهیمی

3.

عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرآیند و ارایه چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان

کامران رضایی؛ سحر تدین؛ بختیار استادی؛ محمد اقدسی

4.

مدل‌سازی کیفی مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر فن‌آوری‌های پیشرفته*

محمود صارمی؛ سید محمود حسینی؛ علی محقر؛ علی حیدری

5.

کنترل فرآیند آماری عصبی ـ فازی

نظام‌الدین فقیه؛ امیرعباس معصومی

6.

بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک DEA

اکبر عالم تبریز؛ علیرضا رجبی‌پور میبدی؛ محمد زارعیان

7.

طراحی الگوی ریاضی مسیریابی موجودی‌ها در زنجیره تأمین با بررسی موردی در شرکت دونارخزر

داریوش محمدی زنجیرانی؛ مجید اسعدی آقاجری

8.

ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدل ترکیبی‌ BSC و FDEA

منصور مومنی؛ سمیه خدایی؛ مجتبی بشیری

9.

کنترل پیش‌بینانه کیفیت با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNs) و روش ترکیبی تحلیل رگرسیون و ANNs

نجمه نشاط؛ ‌هاشم محلوجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب