1.

تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه‎ی موردی صنعت برق

طهمورث حسنقلی‌پور؛ محمود متوسلی؛ شاپور محمدی؛ فرشید حسینی

2.

تحلیل شاخص‎های ارزیابی رقابتی بودن بازار برق ایران: مطالعه موردی

جعفر رزمی؛ سید فرید قادری؛ امین ذکایی آشتیانی

3.

الگوسازی آمیخته ترفیع با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی صنعت باتری خودرو)

مهران رضوانی؛ سید حمید خداداد حسینی

4.

تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم‎گیری خرید مصرف‎کنندگان (مطالعه‎ موردی : مصرف‎کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر رشت)

محمد رحیم رمضانیان؛ رضا اسماعیل پور؛ هدیه تندکار

5.

بررسی جایگاه نظام مدیریت پروژه در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‎های پیمانکاری عمومی (مطالعه‎ی موردی شرکت بین‌المللی توسعه و مهندسی پارس)

عباس منوریان؛ فاطمه غزائیان

6.

عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی ‌فروش با رویکرد دوسطحی

شهریار عزیزی؛ احمد روستا

7.

طراحی و تبیین الگوی بازاریابی جهان‎تراز در ایران

صفحه 1-139
حسن قاسمی؛ زهره دهدشتی؛ حسین عابدی

8.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی هتل‎های چهار و پنج ستاره اصفهان)

صفحه 1-139
سید محسن علامه؛ ایمانه نکته‎دان

9.

تعهد در روابط سازمان با سازمان مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران

بهرام رنجبریان؛ حسین معینی؛ مرتضی شفیعی؛ مهدی یزدان شناس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب