1.

بررسی میزان کربوهیدرات و عناصر معدنی نهال‌های جوان چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر روی پایه‌های بذری گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) دراقلیم اصفهان

صفحه 209-221
حمید ظفری نیا؛ کاظم ارزانی؛ ایوبعلی قاسمی

2.

جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های گل‎محمدی ایران

صفحه 223-233
مهناز کیانی؛ ذبیح اله زمانی؛ احمد خلیقی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ مجید رضا کیانی

3.

تعیین و شناسایی آلل‌های خودناسازگاری (S-آلل) در ژنوتیپ‌های و ارقام منتخب ایرانی و خارجی بادام به روش PCR

صفحه 247-252
ابوذر شیخ علیان؛ علی وزوایی؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی سرخوش

4.

تأثیر محلول‎های غذایی مختلف بر عملکرد، عناصر غذایی و خصوصیات فیزیولوژیکی خیار رشد یافته در آبکشت

صفحه 253-263
قادر خضری؛ سید جلال طباطبائی

5.

اثر حلقه‌برداری، تنک میوه، اوره، سولفات روی و ساکاروز بر ماندگاری جوانه‌های گل پسته رقم "اوحدی"

صفحه 265-274
علیرضا طلایی؛ مجید اسمعیلی زاده؛ حسین لسانی؛ امان اله جوانشاه؛ حسین حکم آبادی

6.

تأثیر کاربرد بهاره روغن ولک و ترکیب آن با عناصر غذایی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت میوه پسته

صفحه 275-280
حمید علی پور؛ فرشته غفاری موفق

7.

تأثیر زمان برداشت سوخ، ایندول بوتیریک اسید و تغییرات تنظیم‎کننده‎های رشد درون‎زا در خلال تکثیر از طریق فلس‎برداری سوسن چلچراغ (Baker) Boiss Lilium ledebourii

صفحه 283-289
عباس میرزاخانی؛ روح انگیز نادری

8.

اثر پیوند بر عملکرد و برخی صفات رویشی دو رقم خیار گلخانه‌ای

صفحه 291-300
فاطمه مرادی پور؛ فرشاد دشتی؛ بهمن زاهدی

9.

ارزیابی صفات مورفولوژیک مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) وحشی بومی ایران

بهروز سرابی؛ محمدرضا حسندخت؛ محمد اسماعیل حسنی؛ تیمور رمک معصومی

10.

بررسی ویژگی های سیتوژنتیکی برخی از توده های پیاز مورد کشت در ایران

شهروز رفیع زاده؛ مهدی نصر اصفهانی؛ شاهین واعظی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب