1.

سبک‌های زبانی در فارسی و نمود ادبی

علی افخمی؛ سیدضیاءالدین قاسمی

2.

زبان، فرهنگ، اصطلاحات و ارتباط آنها با آموزش زبان‌های خارجی

جمیله بابازاده

3.

نقد و تحلیل بازیگر شطرنج و جایگاه پریم‌چند در ادبیات داستانی معاصر هند

سعید بزرگ بیگدلی؛ محمد قاسم احمد

4.

بررسی وضعیت موجود و آسیب‌شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد‌کودک‌ها

رضا پیشقدم؛ مریم سادات طباطبائیان

5.

رابطة زبان مادری، جنسیت و سن با سطح تفکر انتقادی

توران جمشیدیان قلعه سفیدی؛ علی‌اکبر خمیجانی فراهانی

6.

نقد و بررسی ترجمة آلمانی قرآن، متعلق به فرقة قادیانیه با استناد به سورة حمد

محمدحسین حدادی؛ فرح نارنجی

7.

کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی

ابوالفضل حری

8.

بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه در اساطیر جهان

محمود کمالی

9.

چگونگی تبلور جهان معنوی و بازیابی هویت در شخصیت‌های داستانی لوکلزیو

محمدرضا محسنی

10.

تحلیل یکی از رباعیات خیام و نقد ساختاری دو ترجمة روسی آن

علی مداینی اول؛ علی سعیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب