1.

در جست‌وجوی فنون تعیین روایی

محمد رضا مهرگان؛ محمدرضا زالی

2.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی

محمد سعید تسلیمی؛ عباس منوریان؛ مصطفی آشنا

3.

تبیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر

عباسعلی حاج کریمی؛ رضا پیرایش

4.

رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان

حسین خنیفر؛ زهرا حیدرنیا

5.

بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان

علیرضا امیرکبیری؛ ابراهیم خدایاری؛ فرزاد نظری؛ محمد مرادی

6.

بررسی و شناخت چالش‌های استقرار و اجرای نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی ایران(2)

ابوالفضل سهرابی

7.

ارائه و تبیین شاخص‌های انتخاب مدل رهبری نوین و نحوه یکپارچه سازی آن در سازمان‌ها (مقایسه‌ تطبیقی رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا)

مرتضی موسی خانی؛ علی محمدنیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب