1.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به سن (E. integriceps)

محمدرضا قنادها؛ صحبت آئینه

2.

مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازیتوئید آن Diaeretiella rapae

علی حسینی قرالری؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی

3.

بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Pythium ultimum Trow عامل پوسیدگی بذر لوبیا

مسعود احمد‌زاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ جواد زاد؛ محمود اخوت؛ مجتبی محمدی

4.

انتخاب متغیرها به منظور پهنه بندی اقلیم بارش ایران با روشهای چند متغیره

یعقوب دین‌پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ محمد مقدم واحد؛ سعید جهانبخش؛ میر کمال میرنیا

5.

اثر سرعت کوبنده، رطوبت و اندازه غلاف نخود بر درصد جدا سازی دانه و درصد دانه‌های شکسته در یک کوبنده انگشتی دار

جواد خزائی؛ منصور بهروزی لار؛ علی رجبی پور؛ سعید محتسبی

6.

الگوی پروتئین و اسیدهای چرب جدایه‌های Streptomyces عامل جرب سیب زمینی در ایران

غلام خداکرمیان؛ امید عینی؛ حشمت ا … رحیمیان

7.

جنبه هایی از بیواکولوژی سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteola Mull (Col.; Chrysomelidae) در محیط شهری قزوین

عباس ارباب؛ جلال جلالی سندی؛ احد صحراگرد

8.

تولید کپسولهای نشاسته‏دار باکتری Bacillus thuringiensis Berliner حاوی مواد همراه مختلف و بررسی کارآیی آنها

رسول زارعی؛ نورالدین شایسته؛ علی‌اصغر پورمیرزا

9.

تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره‌های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات بازهای پورینی ادراری با دستگاه HPLC

محسن دانش مسگران؛ فروزان طباطبائی؛ محمد مهدی شریعتی؛ ابوالقاسم گلیان

10.

بررسی مارکر مولکولی پیوسته با صفت طول غلاف در جمعیت دابلد هاپلوئید کلزا (Brassica napus)

حبیب‌اله سمیع‌زاده؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها؛ محمد علی ملبوبی؛ علیرضا طالعی؛ گری رایس استرینگام

11.

مقایسه برخی از پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Trichogramma pintoi Voegele پرورش یافته روی دو گونه میزبان آزمایشگاهی متداول

یعقوب فتحی‌پور؛ همت دادپور مغانلو

12.

مطالعه اثرات تنش خشکی بر صفات مختلف و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ماش

محمد ضابط؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ علی احمدی؛ فرنگیس خیالپرست

13.

مطالعه تناسب اراضی برای محصولات تحت آبیاری با استفاده از سنجش از دور (R.S) و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی(G.I.S ) در منطقة ورامین

فریدون سرمدیان؛ کامران مروج؛ شهلا محمودی؛ سید محمدرضا ابراهیمی خمامی

14.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر دانش کشاورزی پایدار ذرت کاران نمونه استان فارس

حسن صدیقی؛ کوروش روستا

15.

تحلیل فایده – هزینه کشت پسته در نی‌ریز فارس

رضا صداقت

16.

استفاده از رادیو ایزوتوپ فسفر- 32 در بررسی توزیع کود فسفری در خاک و اندامهای مختلف گیاه گوجه فرنگی، تحت سیستم کود آبیاری قطره‌ای

میر احمد موسوی شلمانی؛ نصرت اله ثاقب؛ علی خراسانی

17.

بررسی روابط بین عملکرد و اجزاء آن در گندم‌های بومی غرب ایران

علیرضا طالعی؛ بهمن بهرام‌نژاد

18.

اثر کم آبیاری در آخر فصل بر ترکیبات میوه انگور رقم «مرلوت»

ولی ربیعی؛ علیرضا طلائی؛ انریکو پترلونگر؛ علی عبادی؛ علی احمدی

19.

بررسی اثرات ترکیبات مختلف خاک و مواد تنظیم کننده رشد بر میزان رشد و تولید پاجوش‌ نهال‌های حاصله از کشت بافت خرما (رقم برحی)

علی وزوایی؛ مسعود علمداری؛ محمد صانعی شریعت‌پناهی؛ محمد کاشانی

20.

مطالعه تاثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیب‌زمینی

محمد یزدان‌دوست همدانی

21.

ارزیابی مقـاومت 27 لاین، هیبرید و رقم کلـزا (Brassica napus L.) به شته مومی کلم ( Brevicoryne brassicae L.) در شرایط آلودگی طبیعی در مزرعه

علیرضا منفرد؛ سعید محرمی پور؛ یعقوب فتحی پور

22.

بررسی فنولوژی (نسبت به رشد میزبان) وتغییرات فصلی تراکم جمعیت آفات مهم گندم

مسعود لطیفیان

23.

تحلیل بهره‌وری و تعیین مقدار بهینه استفاده از عوامل تولید سیب‌زمینی در شهرستان همدان

سید محسن سیدان

24.

تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در ارقام نخود سفید(Cicer arietinum L.)

ناصر مجنون حسینی؛ هومن محمدی؛ کاظم پوستینی؛ حسن زینالی خانقاه

25.

بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از ارقام تجاری سیب زمینی ایران با استفاده ازتکنیکRAPD-PCR

غلامرضا صالحی جوزانی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب