1.

تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش جنگل تصادفی در حوزه آبخیز دریاچه نمک

صفحه 1-15
سعید خسروبیگی بزچلویی؛ آرش ملکیان؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی

2.

ارزیابی اثرات محیط زیستی بهره‌برداری معدن با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی (منطقه مورد مطالعه: معادن سنگان خواف)

صفحه 18-32
سجاد امیری؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی؛ محمد جعفری؛ سجاد برخورداری؛ حسین آزادی

3.

مدل‌سازی تغییرات مکانی – زمانی بارش به منظور استفاده در مدل‌های دینامیکی و توزیعی بارش – رواناب

صفحه 33-49
امیرحسین پارسامهر؛ علی سلاجقه؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ خالد احمدآلی

4.

ارزیابی ارزش غذایی گونه‌های Zygophyllum eurypterum، Salsola orientalis و Sanguisorba minor در مراتع دَریلا، خَشو و دشت گازال، شهرستان گچساران

صفحه 51-63
وحید کریمیان؛ محسن فرزین

5.

ارزیابی پایداری طرح‌های آبخیزداری در حوضه آبخیز سیستان و تل‌حیدری شهرستان جهرم با استفاده از روش IUCN

صفحه 65-83
امیر فلاح پور؛ رسول خسروی؛ مسعود مسعودی؛ حسن مقیم

6.

پاسخ شاخص های عملکرد هیدرولوژیکی به تغییرات کاربری اراضی در مقیاس حوضه آبخیز

صفحه 85-105
نگار طیب زاده مقدم؛ بهرام ملک محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب