1.

پدیده دوزبانگی: عامل بازدارنده یا تقویت کننده؟

نسرین بحرینی

2.

نقش معلم در دوره فرامتد

داود برزآبادی فراهانی؛ مهرشاد احمدیان

3.

نحوه منفی در زبان فارسی و انگلیسی

علی اکبر جباری

4.

بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی

عباسعلی رضایی؛ محمد الماسیان

5.

نیل به بهشت درون

سیما محرمی زمانی

6.

بدرود جویس با کلان روایتها: نگاهب به بیداری خانواده فینگانها

جواد زنگویی

7.

ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی

سید محمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

8.

تاًثیر عناصر انسجام متنی به طور همزمان با خواندن متن بر میزان درک مطلب خواندن متن های مختلف توسط دانشجویان انگلیسی در ایران

علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ سید حسام الدین آل یاسین

9.

هوشهای چند گانه : آرای از یک کلاس نگارش

فهیمه معرفت

10.

تصویر هنددر ادبیات داستانی رود یارد کیپلینگ

سید رحیم موسوی نیا

11.

بودن یا نبودن: برای یافتن معیارهای عینی جهت ارزسیابی مهارت نگارش

مجید نعمتی

12.

یادگیری مشخصه های مقوله های کارکردی و دامنه فرافکن آنها در زبان دوم

منیژه یوحنایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب