1.

تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان "

علیرضا انوشیروانى

2.

دورهء ادبیات روشنگری در آلمان

ابوالقاسم ذاکرزاده

3.

تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی

مریم بیاد

4.

هنر و طبیعت از نظر یوهان لودویک تیک با نگاهی به رمان سفرها ی فرانتیس اشترن، بالد

حسن پروان

5.

بررسی سمبولیک اجتماعی- مذهبی داستان کوتاه "آن سوی بوته ها" اثر فارستر

على اکبر خمیجانى فراهانى

6.

جهان بینی رئالیسم

پرویز معتمدى آذرى

7.

شیوهء یادگیری مستقیم در بستر آموزش الکترونیکی "

نادر حقانى

8.

تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی

مجیدنعمتى

9.

رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه های آموزشی

ماندانا صدرزاده

10.

مقایسهء ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسی و فارسی

حسین لسانى

11.

بررسی ترجمهء لغات و اصطلاحات اسلامی (فارسی- فرانسه)

محمود جوان

12.

مفاهیم و عملکردهای حالت صرفی "رایی accusative" در زبان پارسی باستان

آژیده مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب