1.

کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر داراب باقری

2.

تاثیر مرکزی هیستامین و آنتی هیستامین ها بر درجه حرارت بدن خرگوش

دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر صونا سید نژاد یامچی

3.

گزارش یک مورد شکاف کام در بزغاله

دکتر فرهنگ ساسانی؛ سید علی امامی

4.

تغییرات باف شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس

دکتر اسماعیل آین؛ دکتر شاپور حسن زاده؛ دکتر مرتضی عبداله وند

5.

مطالعه ای در زمینه آلودگی به مایکوباکتریوم در بز

دکتر شاهین فکور؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکتر محمدجواد قراگزلو؛ دکتر علی کریمی

6.

ارزیابی تهیه پادتن فلئوروسنت جهت جستجوی پادگن های پستی ویروسی

دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر هادی کیوانفر؛ دکتر مریم بادوام

7.

بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی

دکتر محمد ربانی خوراسگانی؛ دکتر مصطفی پور تقوا؛ دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر فیروزه رئیسی؛ دکتر مرتضی نیک گوهر

8.

بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ

دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکتر شهرام جمشیدی؛ دکتر سید حسین مرجانمهر؛ دکتر امیر رستمی؛ دکتر مهرداد مهری

9.

اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش

دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر نسرین حاجی اقراری؛ دکتر برومند مرادی

10.

بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش در مراحل مختلف آبستنی

کتر اسماعیل آین؛ دکتر رسول شهروز

11.

اولین گزارش حضور کنه هیالوما اژیپتیوم (Hyalomma aegyptium)(Iinne. 1958) از لاک پشت تستودوگرکا (Testudo graeca nv ) در ایران

دکتر صدیقه نبیان؛ دکتر سید مهدی میر سلیمی

12.

مطالعه و مدل سازی میزان رشد استافیلوکوکوس آرئوس در سوپهای آماده تجاری متاثر از عوامل انتخابی رشد

دکتر ودود رضویلر؛ دکتر علی فضل آرا

13.

پنومونی پاستورلایی (برونکوپنومونی فیبرینی) در بره با عامل پاستورلاهمولیتیکا (بیوتیپ T)

دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر ناهید اطبایی؛ دکتر مهدی راعی دهقی

14.

بررسی اثرات افزودن دیر هنگام آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی

محمد امیر کریمی ترشیزی؛ دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر سید مهدی میرسلیمی

15.

مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر مرتضی حسینی؛ دکتر غلامرضا معتمدی

16.

بررسی امکان استفاده از بتائین به منظور صرفه جویی در میزان متیونین مورد نیاز جوجه های گوشتی

دکتر مهرداد مدیر صانعی؛ دکتر سید محمد مهدی کیایی

17.

بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن

دکتر محمد رحیم احمدی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مجتبی کافی؛ دکتر سیروس سلمان نژاد

18.

تغییرات فشار درون شکمی در دوران مختلف آبستنی در گوسفند

دکتر اسماعیل آین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب