1.

سخن سردبیر: مدیریت عملکرد کامل

صفحه 1-11
آرین قلی پور

2.

طراحی مدل حکمرانی شرکت‌های دولتی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

صفحه 12-40
وحید بیگی؛ محمد ابویی اردکان؛ سیدمحمد مقیمی؛ محمد باقر نوبخت

3.

بررسی قابلیت تلنگرهای رفتاری در اصلاح سوگیری‌های خط‌مشی‌گذاران

صفحه 41-66
سید کمال واعظی؛ ساحل درگاهی؛ زهره انوری؛ ظاهره علی اصفهانی

4.

پیش‌بینی و تبیین سکوت سازمانی با استفاده از راهبردهای رهبری مثبت‌گرا و نقش میانجی توانمندسازی روان‏شناختی

صفحه 67-93
ایرج مهدی زاده؛ سعید رجایی پور؛ سید علی سیادت

5.

واکاوی اثرگذاری و اثرپذیری پیامدهای تجلی سه‌گانه روشن شخصیت مدیران در سازمان‌های دولتی

صفحه 94-118
عباسعلی رستگار؛ مهدیه ویشلقی؛ فاطمه علوی متین

6.

بررسی رابطه خصوصیات ارتباطاتی ادراک‌شده از صفحه سازمان در رسانه‌های اجتماعی با قصد پیگیری شغل کارجویان: نقش میانجی شخصیت برند کارفرما

صفحه 119-148
محسن کمندی؛ ندا محمداسمعیلی؛ آرین قلی‌پور

7.

فهم پدیده به‌حاشیه‌رانده‌شدن در سازمان؛ کاوشی در متنِ روایت‌های کارکنان یک سازمان دولتی

صفحه 149-179
کاظم موسوی؛ علی اصغری صارم

8.

واکاوی موقعیت مسئله خط‌مشی دامداری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 180-203
مرتضی تیموریان؛ محمدرضا عطاردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب