1.

تأثیر جیرة غذایی حاوی پودرماهی فاسد و اثرات حفاظتی مکمل ویتامینی E و C بر شاخص‌های رشد، خون‌شناسی و بیوشیمیایی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 181-194
مجتبی پوراحد انزابی؛ کوروش سروی مغانلو؛ احمد ایمانی؛ راحله طهماسبی

2.

فعالیت ضداکسایشی فراکسیون‌های به‌دست آمده از فراپالایش غشایی فوکوئیدان هیدرولیزشدة جلبک قهوه ای Nizamuddinia zanardinii

صفحه 195-207
نفیسه سادات موسوی؛ مهدی طبرسا؛ حسن احمدی گاولیقی

3.

مقایسة کارایی بیهوشی با گل میخک، پروپوفول و روش الکتریکی بر مدت زمان و بازگشت از بیهوشی و تأثیر آن بر برخی پاسخ‌های ایمنی و فیزیولوژیک فیل ماهی (Huso huso)

صفحه 209-221
امین آوازه؛ امیر رضا عابد علم دوست؛ علیرضا میرواقفی؛ مهدی سلطانی

4.

ردیابی مولکولی نمونه‌های مشکوک مولدین تاسماهی شیب (Acipenser nudiventris) به هیبرید بودن با دیگر تاسماهیان

صفحه 223-235
شیرین جمشیدی

5.

تأثیر سمیت مزمن حشره کش دیازینون بر شاخص‌های رشد، بقاء و فعالیت‌های فیزیولوژیکی آرتمیای دریاچة ارومیه (Artemia urmiana)

صفحه 237-249
سونا قمرشناس؛ بهروز آتشبار کنگرلوئی؛ کوروش سروی مغانلو؛ احمد ایمانی؛ مجتبی پوراحد انزابی

6.

اثر خوراک آلوده به سطوح مختلف آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون بر عملکرد رشد و آسیب شناسی بافت روده و آبشش ماهی قرمز (Carassius auratus)

صفحه 251-264
سیده ژینو حسینی؛ احمد ایمانی؛ آریا وزیرزاده؛ کوروش سروی مغانلو؛ مزدک رازی

7.

اثر دستکاری نسبت‌ کربن به نیتروژن (C/N) بر عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و شاخص استرس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجه حاد با استرس آمونیاک در سیستم بیوفلاک

صفحه 265-278
بهزاد قولجایی؛ حسین آدینه؛ محمد هرسیج؛ سیده آیناز شیرنگی

8.

بهینه‌سازی تخریب دیوارة سلولی، غلظت بافر استخراج و ارزیابی خصوصیات کارکردی رنگدانه فایکواریترین از درشت جلبک قرمز دریای خزر Osmundea caspica (Rhodomelaceae, Rhodophyta)

صفحه 279-293
حمید اسحق زاده؛ مریم شهبازی؛ علی نقی سرپناه

9.

بررسی تأثیر کووید-19 روی صنعت فرآوری محصولات شیلاتی کشور

صفحه 295-304
یزدان مرادی؛ محمود بهمنی؛ ذبیح الله بهمنی؛ مهدی گلشن؛ شهرام صفی‌یاری

10.

بررسی تأثیر سینامالدهید روی عوارض ناشی از اکسیدروی (ZnO) در آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 305-316
فرزاد حیدردخت؛ سید محمد حسینی؛ شیلا امیدظهیر

11.

مطالعة اثر آزادسازی تجاری بر میزان صید آبزیان در خلیج‌فارس

صفحه 317-327
سعید یزدانی؛ فاطمه الماسی؛ سپیده نیک روش

12.

تأثیر تغییرات دمای آب بر تکامل جنینی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی میزان تفریخ، بقای لارو و شاخص‌های رشد بچه‌ماهی

صفحه 329-340
غلامرضا رفیعی؛ ملیکا میرزایی؛ پوریا غلام زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب