1.

تحلیل فضایی شاخص های کیفیت زندگی با استفاده از الگوریتم AZP (مطالعه موردی: شهر زنجان)

صفحه 1-18
صابر محمدپور؛ شاهین علیزاده زنوزی؛ اکبر حمیدی

2.

ارزیابی فرصت‌های ژئوپلیتیکی برنامه همکاری جامع (25 ساله) ایران و چین

صفحه 19-37
بهادر زارعی؛ سعیدرضا طاهرخانی؛ سید عباس احمدی؛ محسن شریعی نیا

3.

ارزیابی اثر تغییرات کاربری بر الگوی مکانی-زمانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی در شهر اهواز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

صفحه 39-62
محمد عبیات؛ سعید ملکی؛ محمود عبیات؛ ماجده عبیات

4.

اثرات آیین‌های کشاورزی بر توسعه گردشگری در کشور ایران

صفحه 63-76
مهدی حسام؛ حبیب محمودی چناری

5.

تحلیل ساختار و راهبرد بازیگران نظم آینده منطقه خاورمیانه

صفحه 77-97
محسن بیوک؛ ایوب نیکونهاد

6.

بررسی چالش‌های توسعه شهری با تاکید بر شاخص‌های کالبدی (مطالعه موردی: شهر اراک )

صفحه 99-118
رحیم بردی آنامرادنژاد؛ لیلا محمدی کاظم آبادی

7.

ارزیابی میزان توانمندی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه

صفحه 119-134
نرگس عظیمی؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن

8.

تحلیل عوامل موثر بر بروز و تداوم پدیده کولبری در نواحی روستایی استان کردستان

صفحه 135-154
سعدی محمدی

9.

شناخت و مطالعه تسهیل کننده هایِ توانمندسازیِ روستاییان در فراگردِ کارآفرینی گردشگری

صفحه 155-173
معصومه پازکی

10.

تحلیل بقاء سکونتگاه‌های روستایی منطقه قزوین

صفحه 176-192
الهام عباسی ورکی؛ جمیله توکلی نیا؛ رقیه گودرزوند چگینی

11.

سنجش و ارزیابی میزان برخورداری از شاخص‌های سلامت شهری(مطالعه موردی: شهر زابل)

صفحه 195-212
علی صادقی؛ علی اشکبوس؛ علی ویسی نژاد

12.

تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرهای مذهبی مطالعه موردی (شهر مهران،مراسم اربعین)

صفحه 213-232
حامد حیاتی؛ پاکزاد آزادخانی؛ میلاد قنبری زاده

13.

تعیین عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و عراق بر مبنای نظریه پیوستگی جیمز روزنا

صفحه 233-247
سجاد نجفی؛ سید علی اجتهادی

14.

بررسی تطبیقی عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی مورد: دهستانهای دو شهرستان تربت‌حیدریه و فومن

صفحه 249-269
خدیجه صادقی؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری؛ جواد بذرافشان

15.

بررسی و تبیین اندیشه‌های سیاسی هگل و تأثیرات آن در جغر افیای سیاسی

صفحه 271-293
کیومرث یزدان پناه درو؛ عظیم زمانی؛ احد محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب