1.

کاربرد استراتژی توسعه شهری(CDS) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی نمونه: شهر مهاباد

صفحه 1-22
کرامت اله زیاری؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ کامران رضایی تقی آبادی

2.

تحلیل فضایی پایداری نظام شهری با تاکید بر جایگاه شهر های کوچک استان ایلام

صفحه 23-40
محمد سلاورزی زاده؛ حمیدرضا وارثی؛ علی زنگی آبادی

3.

تحلیلی بر نظام ژئوپلیتیک غذای جهانی با تأکید بر جایگاه ایران

صفحه 41-60
سید محمد حسینی؛ سید علی حسینی؛ محمدباقر قالیباف؛ رسول افضلی؛ زهرا پیشگاهی‌فرد

4.

نگرشی نو به مفهوم و ابعاد هیدروپلیتیک

صفحه 61-78
ساجد بهرامی جاف؛ محسن جان پرور؛ مریم تک روستا؛ کاظم ذوقی بارانی؛ میرنجف موسوی

5.

استراتژی سیاست خارجی ج.ا.ایران در جنوب آسیا با استفاده از مدل swot و sdm

صفحه 79-92
میثم هادی پور؛ محمدرضا حافظنیا

6.

نگرشی انتقادی به تاثیر شهری شدن سرمایه بر فضاهای عمومی شهر

صفحه 93-107
مرضیه راستاد بروجنی؛ شهریور روستایی؛ مرتضی قورچی

7.

مطالعه پیشایندها و پسایندهای عشق به برند مقصد گردشگری مشهد

صفحه 109-126
محمد غفاری؛ بهاره هراتی؛ مینا خوشرو؛ احمد عباسی

8.

بررسی اثرات تغییر الگوی کشت از برنج به کیوی در توسعه مناطق روستایی ، مطالعه موردی استان گیلان

صفحه 127-145
ماهره نصرتی؛ حمید برقی؛ یوسف قنبری

9.

تبیین توزیع فضایی قدرت بازیگران ژئوپلیتیکی در کلانشهر تهران

صفحه 147-167
آرش قربانی سپهر؛ افشین متقی؛ جوزف سالوکوادز

10.

آینده پژوهی همگرایی کشورهای اسلامی به روش سناریوپردازی

صفحه 169-187
هادی ویسی

11.

تحلیل توان‌های محیطی در زیست‌پذیری روستایی با تأکید بر آمایش سرزمین و استفاده از مدل AHP (نمونه موردی: شهرستان ایوان دراستان ایلام)‏

صفحه 189-209
نادر شوهانی؛ حسین فراهانی؛ مهدی نیک سرشت

12.

تحلیل فضایی مراکز استراتژیک شهر نیشابور با استفاده از رویکرد اندرکنشی

صفحه 209-221
سینا شهسواری؛ علی قنبری نسب؛ ابوالفضل اسدی

13.

شناخت و الویت بندی خدمات فرهنگی اکوسیستم مبتنی بر ادراک کاربران در فضای سبز شهری )نمونه موردی پارک های شهری تهران(

صفحه 223-239
زهرا صادقی؛ مجتبی انصاری؛ مهدی حقیقت بین

14.

بررسی نقش کردها و القاعده بر بحران سوریه از منظر ساختار-کارگزار

صفحه 241-256
امید جعفری زاده؛ فرهاد حمزه؛ علی آذری

15.

واکاوی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر توسعۀ گردشگری خلاق با رویکرد آینده‌پژوهی موردپژوهش: استان گلستان

صفحه 105-114
معصومه مهدیان بهنمیری؛ مسعود تقوایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب