1.

تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی

دکتر فرج اله رهنورد؛ خانم ایران رادمنش

2.

ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی ایران

دکتر شمس السادات زاهدی

3.

استفاده از تابع توزیع احتمال در برنامه ریزی و کنترل پروژه

دکتر محمدعلی سوخکیان؛ محمد سجادیان

4.

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی و ب بعنوان ابزاری در واحد بازاریابی شرکت های تجاری ایران

دکتر امیر مانیان؛ حمید گل محمدی

5.

طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در سازمان های اداری ایران

دکتر علیرضا موغلی

6.

ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی

دکتر سیدمحمد مقیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

7.

به کارگیری الگوریتم SA ( Simulated Annealing ) برای تعویض پیش گیرانه بهینه قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی

دکتر بابک سهرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب