1.

تولد مدرسه در ایران: روایت تاریخی از ظهور آموزش و پرورش مدرن در جامعۀ ایرانی

صفحه 1-29
محمدحسین شریفی ساعی

2.

بررسی تاریخی تغییرات کتاب‌های درسی تاریخ طبیعی مدارس با تأکید بر موضوع تکامل جانوران و انسان از دورۀ قاجاریه تا کنون

صفحه 31-65
محمد معصومی

3.

علمای شیعه و استفاده از علوم جدید برای تبلیغ دین در دوران قاجار: تفسیر و تأویل متن مقدس نزد محمدحسین کاشف الغطاء

صفحه 67-91
امیرمحمد گمینی

4.

تاریخ طبیعی، تصویر عینی و شباهت مراحل ترقی: علوم طبیعی جدید و ظهور مفهوم تکاملی از تاریخ و تاریخ‌نگاری در دورۀ قاجار

صفحه 93-132
رحیم یوسفی اقدم؛ مقصود فراستخواه؛ محمد سعید ذکائی؛ نهال نفیسی

5.

اختلاط حقیقیه و خارجیه: ضرب‌های عقیم و مثال‌های نقض

صفحه 133-151
اسدالله فلاحی

6.

نظریۀ ادراک حسّی از حنین ابن اسحاق تا سهروردی؛ رویکردی تحلیلی و تاریخی

صفحه 153-171
مرتضی متولّی؛ مهدی عظیمی؛ منصور نصیری

7.

بررسی تاریخی امراض سلاطین و شیوه‌های درمانی در کرمان عصرِ سلجوقی (583-442ه.ق

صفحه 173-188
سحر پورمهدی زاده؛ جمشید روستا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب