1.

ارزیابی فعالیت ‏های نئوتکتونیکی در تحولات حوضه‏ های آبریز مطالعه موردی: حوضه‏ های آبریز جنوب کوهستان کرکس

صفحه 151-167
علیرضا تقیان؛ فرخ ملک زاده

2.

تعیین میزان فرونشست زمین در محدوده مخروط افکنه جاجرود با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی تفاضلی راداری

صفحه 169-183
سمیه عمادالدین؛ ویدا شاهی؛ صالح آرخی؛ مریم آق آتابای

3.

ارزیابی تبخیر – تعرق مرجع ماهانه در ایران براساس برونداد مدل های دینامیکی ریزمقیاس شده پروژه CORDEX- MNA

صفحه 185-202
علی صادقی؛ حمزه احمدی

4.

مکان‌یابی پهنه‌های استقرار نیروگاه بادی مبتنی بر ارزیابی فضایی عوامل محیطی مطالعه موردی: استان مازندران

صفحه 203-225
ریحانه بایرام‌وند؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ خه‌بات درفشی

5.

پژوهشی بر ابرهای خزری

صفحه 227-242
شهناز راشدی؛ سعید جهانبخش اصل؛ علی محمد خورشید دوست؛ غلام حسن محمدی

6.

مقایسه کمّی شاخص‌های مورفومتریکی و تغییرات شیب قاعده مخروط‌افکنه‌های مناطق خشک با تأکید بر ایران مرکزی

صفحه 243-256
کاوه قهرمان؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ الهه اکبری

7.

پیش‌یابی تراز آب دریای خزر بر اساس مدل‌های اقلیمی گزارش ششم IPCC

صفحه 257-272
زهرا اسلامی؛ عبدالعظیم قانقرمه

8.

تخمین تعداد روزهای گردوغباری ماه مارس بر اساس مدل فضایی-زمانی متریک جمعی در شرق ایران

صفحه 273-291
احمد حسینی؛ الهه نخعی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب