1.

تأثیر کود‌های ریز‌مغذی بر برخی از عملکردهای فیزیولوژیک لاروهای بالغ کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) در تغذیه از Myzus persicae (Sulzer)

صفحه 145-161
طیبه علی زمانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ مژگان مردانی طلایی؛ آرش زیبایی

2.

شناسایی قارچ‌هایی از تیره Didymellaceae همراه علائم مختلف بیماری در برخی گیاهان دارویی در استان خوزستان

صفحه 163-176
فاطمه کشاورزی؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی مهرابی کوشکی

3.

ردیابی و تعیین پراکنش ویروس کوتولگی زرد جو در تعدادی از مزارع غلات استان همدان

صفحه 179-191
آرزو پاکدل؛ نگار ردایی

4.

ارزیابی تأثیر نانو ذرات نقره در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ Fusarium solani f. sp. phaseoli در گیاه لوبیا

صفحه 193-207
وحید زرین نیا؛ حامد شیخی

5.

تاثیر کشندگی و زیرکشندگی اسانس‌های زنیان (Carum copticum L.) و رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) به همراه خاک دیاتومه روی برخی شاخص‌های جدول زندگی سوسک کشیش (Rhyzopertha dominica F.)

صفحه 209-224
قدیر نوری قنبلانی؛ زهرا عابدی؛ لیلا متقی نیا؛ علیرضا نوری

6.

زیست شناسی دمایی کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) بر اساس مدل‌های خطی روز- درجه و ایکموتو و تاکای

صفحه 225-238
سلطان رون؛ کبیر عیدوزهی؛ محمود سوف باف سرجمعی؛ عباس خانی

7.

تأثیر مایه‌زنی قارچ‌ریشه های آربوسکولار بر پژمردگی ورتیسلیومی دو پایه پسته احمد‌آقایی و بادامی زرند: ویژگی‌های رشدی، تغذیه‌ای و بیوشیمیایی

صفحه 239-254
سکینه جمالی پاقلعه؛ ناصر رادمان؛ امیرحسین محمدی؛ مهدی پیرنیا؛ عبدالحسین طاهری

8.

شناسایی و بررسی الگوی بیان ژن پروتئین ذخیره‌ای هگزامرین (Hexamerin) در حشرات دیاپوزی و غیر دیاپوزی سن گندم Eurygaster integriceps

صفحه 255-271
زینب البرزی؛ علیرضا بندانی؛ احمد عاشوری؛ ماریا دالرس پیولاکس

9.

ارزیابی روش‌های کنترل شیمیایی و زراعی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae)، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی

صفحه 271-282
سید محمد رضا تهامی؛ علی رضا عسکریان زاده؛ جابر کریمی

10.

اثر برهمکنش بین گیاه باقلا و باکتری N179 Paenibacillus polymyxa بر شته سیاه باقلا

صفحه 283-294
سولماز عظیمی؛ سعیده شاهین اینجار؛ علیرضا علیزاده

11.

ارزیابی اثرآنتاگونیستی گونه‌های Trichoderma روی Phytophthora citrophthora، عامل پوسیدگی ریشه و طوقه مرکبات

صفحه 295-311
نسیبه براهویی؛ حسین علایی؛ روح الله صابری ریسه؛ ابراهیم صداقتی

12.

ویژگی‌های زیستی زنبورهای پارازیتوئید(Hym.: Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae و (Hym.: Ichneumonidae) Venturia canescens پرورش یافته روی جمیعت‌های مختلف بیدآرد Ephestia kuehniella

صفحه 313-323
نازنین حاتمی مزینانی؛ احمد عاشوری؛ سیدحسین گلدانساز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب