1.

تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات

صفحه 1-18
حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری

2.

مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه فقه

صفحه 19-41
اردوان ارژنگ؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فاطمه علی زاده

3.

روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه‌پذیری دینی»

صفحه 43-68
سید احمد میر خلیلی؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ بهاره کرمی

4.

بازخوانی و نقد آرای معرفت‌شناسانة اصولیان امامیه در تفسیر آیات ناهی از اتباع ظن

صفحه 69-96
سید رسول موسوی؛ خسرو مومنی؛ حسین مهرپور؛ ابوالقاسم فنایی

5.

مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها

صفحه 97-118
جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی

6.

بازپژوهی در حکم استظلال مُحرم و تردد در مکۀ مکرمه

صفحه 119-144
مهدی ساجدی؛ محمد رسول آهنگران

7.

نقد تعمیم مجازات حبس به جرائم غیرمنصوص شرعی

صفحه 145-164
سید محسن فتاحی

8.

بررسی کاربرد استصحاب در دادرسی مدنی

صفحه 165-186
مهدی حسن زاده

9.

دست‌بوسی از منظر فقه ارتباطات غیرکلامی

صفحه 187-212
مصطفی همدانی

10.

تفسیر اعلمیت در اجتهاد و تعیین مصداق آن و تبیین جایگاه آن در اجتهاد حقوقی

صفحه 213-244
سید رضا شیرازی

11.

وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر مادۀ 1113 قانون مدنی و آرای فقها)

صفحه 245-270
عارف بشیری؛ حسین آقایی جنت مکان؛ مژگان داودی

12.

دلالت حرف «أو» در آیۀ 95 سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حمل‌شده بر نظریۀ ترتیب

صفحه 271-299
حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ منیره السادات مدنی

13.

امکان‌سنجی فقهی حقوقی تبعیض در قصاص نفس

صفحه 301-317
حجت الله فتحی

14.

بازپژوهی ادلۀ حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی (با تأکید بر مصلحت)

صفحه 319-340
زهرا رامشک؛ مهدی نوروزی؛ محمد رسول ملکی؛ سید محمود وزیری؛ حسین رجبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب