1.

شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های موضوعی اثرگذار در تدوین سیاست ملی شهری ایران

صفحه 9-25
معصومه میرصفا؛ سارا حبیبی؛ میثم بصیرت؛ حسین اصلی پور

2.

طراحی زیست‌بوم کسب و کار صنایع فرهنگی در ایران؛ از شخصیت‌سازی تا بازارسازی

صفحه 26-42
ابراهیم کتابی؛ علی حمیدی‌زاده؛ سید مجتبی امامی؛ مهدی ایزدخواه؛ سیدمحمدحسین هاشمیان

3.

بررسی مفهوم کودکی در سیاست‌های فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران

صفحه 43-57
بیژن زارع؛ سلیمان پاک‌سرشت؛ رضا صفری‌شالی؛ مهدی نیک‌عهد

4.

طراحی سیاست‌های ارتقای فعالیت بازارهای چندسویه سکّویی در ایران

صفحه 58-74
میثم نریمانی؛ ابوالفضل نصری؛ محمد عظیم‌زاده آرانی

5.

تبیین مسأله آب زیرزمینی دشت رفسنجان

صفحه 75-92
الهام گل کار؛ علی باقری؛ کیومرث ابراهیمی

6.

بهره‌گیری از سیاستگذاری جنسیتی در عرصه اختراعات در راستای توسعه پایدار در ایران

صفحه 93-106
سعید حبیبا؛ مریم ابوالحسنی

7.

زندان‌زدایی در ایران به مثابه یک سیاست: تحولات و چارچوب نظری

صفحه 107-121
اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی

8.

تحلیلی انتقادی بر گفتمان‌های مدیریتی جنگل‌های شمال ایران

صفحه 122-136
بیت الله محمودی

9.

بررسی موانع دستیابی زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 137-146
هدی السادات واعظی؛ علی اشرف نظری

10.

«دولت خدمتگزار»؛ بحثی آغازین در سیاستگذاری صنعت خودرو در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 147-154
مجید وحید

11.

سیاستگذاری خارجی آمریکا در برابر ایران در دوره تنش‌زدایی با شوروی (دتانت): نسبت کلان - نظریات با خط‌مشی‌های سیاسی

صفحه 155-169
آریابرزن محمدی قلعه تکی

12.

سیاستگذاری مبتنی بر حکمرانی خوب در راستای مدیریت تعارض منافع و صیانت از حقوق عمومی (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی)

صفحه 170-185
مصطفی سالاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب