1.

تصویرسازی زنان عامه از «زن بودگی» در اینستاگرام فارسی از طریق استعاره‌های مفهومی

صفحه 341-364
عبدالله بیچرانلو؛ زهره بوالی

2.

بازتاب تن‌کامگی زنانه در عصر صفوی در نقاشی‌های مکتب اصفهان

صفحه 365-387
فاطمه شه کلاهی؛ رضا افهمی؛ حسن بلخاری؛ مهدی کشاورز افشار

3.

مطالعه تحلیلی اثر شام آخر مری بت ادلسون هنرمند معاصر با نگاهی به آرا لوسی لیپارد

صفحه 389-411
الهه پنجه باشی

4.

بررسی جلوه‌های کهن الگوی مادر در نمایشنامه‌ی «اسب‌های آسمان خاکستر می‌بارند» با تکیه برآرای یونگ

صفحه 413-435
مهدی حامدسقایان؛ مینو صحاف مقدم

5.

بررسی آثار و دسته بندی زنان معمار به لحاظ پیروی از معماری رایج عصر پهلوی

صفحه 437-466
ساناز خانبانزاده

6.

خوانش جنسیتی از چهارمین و پنجمین دوره پوسترهای تبلیغاتی انتخابات شورای شهر در سه شهر تهران، شیراز و اهواز

صفحه 467-490
پیام اکرمی‌پور؛ نفیسه شریفی

7.

واکاوی مؤلفه‌های تفکر فلسفی در کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی دختران پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

صفحه 491-509
جابر افتخاری؛ حجت افتخاری؛ فهیمه مسلمی؛ عبدالوهاب سماوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب